APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Sp√łrgeskemaer om psykisk arbejdsmilj√ł

Spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø

 

NFA har udviklettre spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø. De er udviklet i forbindelse medkortlægningen af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsener baseret på besvarelser fra 3517 lønmodtagere i 2004-05.

 

Tre spørgeskemaer

I daglig tale går spørgeskemaerne samlet under navnet ”tredækkeren”. De er lavet til forskellige målgrupper. Læs mere om de tre skemaer:

Det korte skema til brug for de enkelte virksomheder
Det mellemlange skema til brug for arbejdsmiljøprofessionelle
Det lange skema til forskningsbrug.

 

Den gamle version

Den tidligere version af tre-dækkeren var baseret på en undersøgelse fra 1997. Disse skemaer er nu afløst af de nye skemaer. Der er væsentlige forskelle på de to versioner af tre-dækkeren. Først og fremmest er den nye version baseret på et opdateret og større udsnit af danske lønmodtagere.

 

De tidligere versioner af tre-dækker skemaerne kan ses her:

De gamle spørgeskemaer

 

Brug af spørgeskemaet i praksis
Der er flere trin i arbejdet med at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en virksomhed. Her kan du læse om, hvad du konkret skal overveje i forløbet og om, hvordan du tolker resultaterne.

Bløde retningslinjer for NFA's skemaer(pdf)

Fra kortlægning til handling. Hvad virker?(pdf)

Sådan udregnes point i NFA's skemaer om psykisk arbejdsmiljø(pdf)
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev