APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Til dig som oplever krænkende handlinger

Krænkende handlinger

Til dig der oplever/har oplevet krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane)
 

Der er tale om kr√¶nkende handlinger, n√•r en eller flere personer groft eller flere gange uds√¶tter andre personer for adf√¶rd, der af disse personer opfattes som nedv√¶rdigende. Kr√¶nkende handlinger kan b√•de v√¶re aktive handlinger og at undlade at handle. Kr√¶nkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte tilbageholdelse af n√łdvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige f√¶llesskab.


Når Arbejdstilsynet her taler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mener vi handlinger, der foregår mellem ansatte, og mellem ansatte og deres ledere.


Kr√¶nkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der ud√łves af patienter, brugere, kunder, elever eller lignende, betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udf√łrelse.
 

Stol på, hvad du selv oplever

Der er ofte personer der ringer til Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger, fordi de er i tvivl, om det de har oplevet, er krænkende handlinger.

Arbejdstilsynet definerer krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane som:
 

"når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende."

- Bekendtg√łrelse om psykisk arbejdsmilj√ł


I Arbejdstilsynets definition er den udsattes oplevelse af handlingerne væsentlig. Det kan være meget forskelligt, hvad man oplever som krænkende eller nedværdigende. Alle har forskellige grænser, og det er okay at sige fra.

 

Det kan du selv g√łre
 

 • Tag din egen oplevelse af situationen alvorligt.
 • Skriv h√¶ndelser ned og gem evt. sms, mail eller lignende for at:
  • Dokumentere h√¶ndelserne i forhold til fx ledelsen, fagforening, Arbejdstilsynet og evt. politianmeldelse, arbejdsskadesag eller retssag.
  • Skabe overblik over, hvad der foreg√•r.
 • Hold fast i, at du ikke selv var skyld i, at de kr√¶nkende handlinger fandt sted.
 • Tal med andre om dine oplevelser.
   

Sig fra

Mange sager om kr√¶nkende handlinger kommer aldrig frem i lyset og bliver derfor ikke h√•ndteret i virksomheden ‚Äď m√•ske fordi kulturen p√• arbejdspladsen underst√łtter, at kr√¶nkelserne kan finde sted.
 

Du kan som medarbejder v√¶re bange for, at du ved at sige fra kan s√¶tte trivslen og d√©t at f√łle sig som en del af f√¶llesskabet p√• spil. Hvis det er en leder, der ud√łver de kr√¶nkende handlinger, kan det som medarbejder v√¶re s√¶rligt sv√¶rt at sige fra, fordi man kan v√¶re bekymret for repressalier som fx at blive afskediget. 
 

Det kan du g√łre
 

 • Sig tydeligt fra, n√•r dine gr√¶nser bliver overskredet. Det kan v√¶re direkte i situationen eller ved at g√• til en kollega, leder, tillidsrepr√¶sentant eller arbejdsmilj√łrepr√¶sentant.
 • Sig ogs√• tydeligt fra, hvis du ogs√• er vidne til, at en kollega bliver udsat for en kr√¶nkende handling. Din reaktion kan have betydning for, hvordan en situation udvikler sig.
 • F√łlg arbejdspladsens retningslinjer for h√•ndtering af kr√¶nkende handlinger, hvis arbejdspladsen har nogle retningslinjer.


S√łg St√łtte
 

At være udsat for krænkende handlinger kan, afhængig af den konkrete situation, være en stor belastning og indebære en risiko for sikkerhed og sundhed.
 

Det er normalt at reagere p√• kr√¶nkende handlinger med symptomer p√• mistrivsel, fx oplevelse af magtesl√łshed, lavt selvv√¶rd, ansp√¶ndthed, angst, vrede, s√łvnproblemer, uro, koncentrationsbesv√¶r, hukommelsesbesv√¶r, oplevelse af skyld, skam og chok.


Det er derfor vigtigt, at du s√łger st√łtte og hj√¶lp til at h√•ndtere situationen. Husk, du beh√łver ikke klare det alene.


Det kan du g√łre

 • Hold fast i, at du ikke selv var skyld i, at de kr√¶nkende handlinger fandt sted.
 • Tal med andre om dine oplevelser.
 • S√łg st√łtte og hj√¶lp til at h√•ndtere situationen. Der er mange akt√łrer, der kan hj√¶lpe dig p√• forskellige m√•der. 


Du kan få hjælp til at håndtere og forebygge de krænkende handlinger
 

 • Ledelsen kan fx gribe aktivt ind, v√¶re tydelig om hvad der er acceptabel/ikke-acceptabel adf√¶rd, igangs√¶tte en upartisk unders√łgelse, s√łrge for passende hj√¶lp og st√łtte til alle involverede, indhente ekstern hj√¶lp ved komplekse sager, styrke indsatser for forebyggelse af kr√¶nkende handlinger, herunder klare retningslinjer.
 • Arbejdsmilj√ł- eller tillidsrepr√¶sentanten kan fx hj√¶lpe dig med at tage sagen op over for ledelsen, underst√łtte med viden om kr√¶nkende handlinger, kommunikation og konflikth√•ndtering, g√łre opm√¶rksom p√• evt. mangler i forebyggelsen.
 • Kolleger kan fx st√łtte dig i at h√•ndtere situationen, hj√¶lpe med at kontakte din arbejdsmilj√łrepr√¶sentant/tillidsrepr√¶sentant/ledelse, efterlyse dialog og retningslinjer for forebyggelse og h√•ndtering af kr√¶nkende handlinger.
 • HR/Arbejdsmilj√łafdelingen kan fx hj√¶lpe med at styrke den generelle og systematiske forebyggelse i virksomheden, formalisere retningslinjer, mm.
 • Fagforeningen kan fx r√•dgive i forhold til netop din situation og i forhold til at f√• taget problemet op p√• arbejdspladsen, hj√¶lpe dig med en evt. anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet og/eller politi (fx ved grov chikane).
 • Arbejdstilsynets Hotline om kr√¶nkende handlinger kan vejlede om h√•ndtering af den konkrete situation og modtage en klage over arbejdsmilj√łet - Ring anonymt til Arbejdstilsynet p√• telefon 70 22 12 80


Du kan få hjælp til at håndtere fysiske og/ eller psykiske symptomer på mistrivsel og helbredsproblemer

 

 • Egen l√¶ge kan fx vejlede dig om h√•ndtering af evt. symptomer, vurdere om der er behov for sygemelding, vurdere om sagen skal anmeldes som en arbejdsskade eller henvise videre til fx psykologhj√¶lp.
 • Psykologhj√¶lp, fx via sundhedsforsikring, fagforening, kommunen eller selvbetaling. P√• din arbejdsplads kan der v√¶re aftaler med eksterne, som giver mulighed for gratis og anonym psykologhj√¶lp.
 • Psykiatrifondens hotline (39 25 25 25 ) og Livlinjen (70 201 201) kan fx hj√¶lpe dig med anonym og professionel r√•dgivning hvis du har det psykisk sv√¶rt, er i krise eller har tanker om selvmord.
   

Du kan få hjælp til at håndtere andre forhold
 

 • Fagforeningen kan fx hj√¶lpe dig med juridisk bistand i forhold til en evt. afskedigelse eller erstatningssag.
 • Kommunen kan fx hj√¶lpe dig med sygedagpenge og at komme godt tilbage i arbejde efter sygemelding.
 • Advokatvagten/retshj√¶lpen kan fx hj√¶lpe dig med gratis juridisk r√•dgivning til n√¶sten alle type sager.
 • Hvis du bliver forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsn√¶vnet. Du kan l√¶se mere p√• Ankestyrelsens hjemmeside.
   
 • Diskriminationslinjen (32 69 86 66) tilbyder juridisk r√•dgivning, hvis du har v√¶ret udsat for diskrimination p√• grund af alder, religion, handicap, race, etnisk oprindelse, seksualitet, k√łn, k√łnsudtryk, k√łnsidentitet eller k√łnskarakteristika. Du kan l√¶se mere p√• Institut for Menneskerettigheders hjemmeside.
   
 • Politiet kan fx hj√¶lpe dig med anmeldelse af h√¶ndelsen.

 
Tilmelding til nyhedsbrev