APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Om arbejdsmilj√łloven i Danmark

Om arbejdsmilj√łloven i Danmark

Love i Danmark er enten pr√¶ceptive eller deklaratoriske. 

Arbejdsmilj√łloven er en pr√¶ceptiv lov. 
Mange er ikke klar over, at arbejdsmilj√łloven er en pr√¶ceptiv lov og kan ikke fraviges i virksomhederne. En pr√¶ceptiv lov er forpligtende og skal overholdes. 

I arbejdsmilj√łloven finder man de generelle bestemmelser om arbejdsmilj√łet. Loven omfatter pligter for s√•vel arbejdsgivere som arbejdstagere p√• arbejdsmilj√łomr√•det.
 
Loven har karakter af en rammelov, hvilket betyder, at bestemmelserne om de materielle krav til arbejdsmilj√łets sikkerheds- og sundhedsm√¶ssige forhold best√•r i generelt affattede forsvarlighedsbestemmelser. I medf√łr af arbejdsmilj√łloven er der derfor udstedt en r√¶kke bekendtg√łrelser, der skal tjene til at udfylde lovens generelle og brede forsvarlighedsbestemmelser. 
 
Sikkert arbejdsmilj√ł
Form√•let med arbejdsmilj√łloven er dels at skabe et sikkert og sundt arbejdsmilj√ł, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, og dels at skabe grundlag for, at virksomhederne selv kan l√łse sikkerheds- og sundhedsm√¶ssige sp√łrgsm√•l med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet er den danske myndighed p√• arbejdsmilj√łomr√•det.
 
Pligter og ansvar
I arbejdsmilj√łloven er der en opregning af, hvem der har pligter og ansvar efter loven. Det er hovedsagelig arbejdsgiveren (virksomheden), der har pligter.
 

Hvis pligterne bliver tilsidesat, kan der blive p√•lagt et strafansvar efter arbejdsmilj√łlovens straffebestemmelser

 

 

Skal du p√• et kursus i arbejdsmilj√ł? S√• se vores kursuskalender her. 
Tilmelding til nyhedsbrev