APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Om arbejdsmilj√łorganisationen

Om arbejdsmilj√łorganisationen

 

Læs om opgaverne her

 

I virksomheder med 10-34 ansatte best√•r en AMO af en eller flere arbejdsledere, der er udpeget af arbejdsgiveren, og en eller flere arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter, der er valgt af de ansatte. Arbejdsgiveren eller en repr√¶sentant, der kan handle p√• arbejdsgiverens vegne i arbejdsmilj√łsp√łrgsm√•l, er formand. 

AMO best√•r s√•ledes som udgangspunkt af mindst tre personer, der danner en organisatorisk enhed, som kaldes AMO. Hvis det er n√łdvendigt for at l√łse opgaverne tilfredsstillende, skal enheden best√• af flere arbejdsledere og/eller arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter.  

Er der ingen arbejdsleder i virksomheden, tr√¶der arbejdsgiveren ind i dennes funktion. En anden situation kan v√¶re, at arbejdsgiver udpeger arbejdslederen i AMO til at v√¶re sin repr√¶sentant. I disse situationer vil AMO best√• af mindst to personer. 

Der skal v√¶re mindst det samme antal arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter som arbejdsledere i AMO. Form√•let er at sikre, at arbejdsledere og arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter deltager ligev√¶rdigt i AMO-arbejdet. For at AMO kan fungere tilfredsstillende, er det n√łdvendigt b√•de med det overblik over virksomheden, som arbejdsledere har, og de erfaringer, som arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter besidder. Arbejdsleder og arbejdsmilj√łrepr√¶sentant kan godt i konkrete situationer erstatte hinanden i forhold til at l√łse opgaverne, hvis den ene ikke er til stede. Foranstaltninger, der er truffet i andre medlemmers frav√¶r, skal hurtigst muligt meddeles den eller de p√•g√¶ldende.


Medlemskab af en fagforening er ikke et krav

En ansat kan v√¶lges som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, uanset om den p√•g√¶ldende er medlem af en faglig organisation eller ej.

 

Valgperiode, oph√łr og frav√¶r

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten v√¶lges for to √•r. Arbejdsgiveren og de ansatte kan indg√• en aftale om, at der for fremtidige valg g√¶lder en l√¶ngere valgperiode, dog h√łjst fire √•r. Uanset l√¶ngden af valgperioden kan der ske genvalg.

Der kan ogs√• v√¶lges en ny arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, hvis den hidtidige arbejdsmilj√łrepr√¶sentant er frav√¶rende fra virksomheden i en sammenh√¶ngende periode p√• mindst fire m√•neder p√• grund af orlov, sygdom e.l. Men det er kun en mulighed, og hverken arbejdsgiveren eller de ansatte kan p√•l√¶gges, at der v√¶lges en ny

 

Ops√łgende arbejde 

Medlemmerne af AMO skal have mulighed for at udf√łre ops√łgende arbejde i forhold til de ansatte, som fx arbejder i geografisk adskilte afdelinger af virksomheden, hvor der ikke er medlemmer af AMO til stede. 

Arbejdsgiveren skal i √łvrigt s√łrge for, at medlemmerne under alle omst√¶ndigheder kan udf√łre ops√łgende arbejde i alle de tilf√¶lde, hvor AMO‚Äôs generelle daglige opgaver kr√¶ver det. Det kan v√¶re i forbindelse med kontrol af arbejdsforholdene, kontrol af opl√¶ring og instruktion, eller n√•r de ansatte skal p√•virkes til adf√¶rd, der forbedrer sikkerhed og sundhed.


At s√łrge for tid, uddannelse og d√¶kning af udgifter

Arbejdsgiveren skal s√łrge for, at medlemmerne af AMO har tid til at udf√łre deres opgaver. Det betyder fx tid til kontakt med de ansatte og tid til at deltage i den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse. Hvor meget tid medlemmerne skal have til r√•dighed, afh√¶nger af arbejdsomr√•dernes og virksomhedens art og st√łrrelse samt af den risiko, som de ansatte er udsat for.
 
Arbejdsgiveren skal give AMO‚Äôs medlemmer lejlighed til at f√• viden om eller uddannelse i sikkerheds- og sundhedsm√¶ssige sp√łrgsm√•l (5).
 
Arbejdsgiveren skal betale AMO‚Äôs udgifter til arbejdsmilj√łuddannelse, som fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. Arbejdsgiveren skal ogs√• d√¶kke et eventuelt tab af indt√¶gt og andre udgifter i forbindelse med, at medlemmerne deltager i arbejdsmilj√łuddannelse. Arbejdsgiveren skal ogs√• s√łrge for, at der bliver stillet de n√łdvendige midler til r√•dighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal d√¶kke arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens tab af indt√¶gt i forbindelse med, at vedkommende udf√łrer sin funktion som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, fx ved at deltage i relevante m√łder og andre aktiviteter.
 
Hvis der opstår uenighed om udgifter og dækning af tab mv., er det ikke en sag for Arbejdstilsynet. Det skal behandles i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter.

 

Den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse

Alle virksomheder skal holde en √•rlig arbejdsmilj√łdr√łftelse, hvor det kommende √•rs samarbejde om arbejdsmilj√ł skal tilrettel√¶gges, og hvor det seneste √•rs arbejde i AMO tages op. Dr√łftelsen skal handle om, hvordan det st√•r til med arbejdsmilj√łet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden st√•r over for.  
Arbejdsmilj√łdr√łftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmilj√łarbejde. Form√•let med dr√łftelsen er at tilrettel√¶gge samarbejdet og arbejdsmilj√łarbejdet bedst muligt. P√• den m√•de forebygger man arbejdsmilj√łproblemer, og man kan l√¶gge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Arbejdsgiveren og de √łvrige deltagere kan med fordel forberede sig for at f√• et godt udbytte af dr√łftelsen.

 • St√łrrelsen af AMO. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte fasts√¶tte st√łrrelsen af AMO. Antallet af medlemmer af AMO skal v√¶re tilstr√¶kkeligt til, at AMO kan l√łse sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejdsmilj√łforhold. Arbejdsgiver og de ansatte skal i f√¶llesskab vurdere alle relevante oplysninger for at tage stilling til, hvilke ressourcer AMO skal have for at udf√łre sine opgaver tilfredsstillende. 
   
 • Tilrettel√¶ggelse af samarbejdet om arbejdsmilj√ł. Arbejdsgiveren skal hvert √•r i samarbejde med AMO tilrettel√¶gge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende √•r og fastl√¶gge, hvordan dette skal foreg√•. Det betyder, at arbejdsgiveren skal freml√¶gge ledelsens m√•l for det kommende √•rs samarbejde og i √łvrigt bidrage til dr√łftelsens forskellige punkter. 
   
 • Tilbud om supplerende arbejdsmilj√łuddannelse p√• 2 dage inden for 9 m√•neder efter basisuddannelse - og herefter 1¬Ĺ dag hvert efterf√łlgende √•r.. Arbejdsgiveren skal l√łbende tilbyde medlemmer af AMO supplerende arbejdsmilj√łuddannelse, som styrker deres kompetencer p√• en m√•de, der er relevant for arbejdsmilj√łarbejdet i virksomheden.
   

  Vi tilbyder den supplerende arbejdsmilj√łuddannelse fordelt p√• 3 temadage. Kurserne lever op til kravene om den supplerende arbejdsmilj√łuddannelse for medlemmer af arbejdsmilj√łorganisationen og MED-organisationer, samt for alle som arbejder med arbejdsmilj√ł og har interesse i motivation, energi og arbejdsgl√¶de. 


‚ÄčGiv dig selv en saltvandsindspr√łjtning med vores supplerende arbejdsmilj√łuddannelse.
Her kan du finde vores åbne temadage - de kan ligeledes også rekvireres som firmakursus hos jer


Eller riv en eller to dage ud af kalenderen og få en oplevelse og inspiration ud over det sædvanlige

Find vores kursuskalender her

 
Tilmelding til nyhedsbrev