APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Ledelsens ansvar at undgå mobning

Ledelsens ansvar at undgå mobning


Uanset årsagen til mobningen på en arbejdsplads, er det ledelsens ansvar at forebygge og stoppe den. Det slår beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fast i en række svar til partifællen, arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg.
”Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at arbejdet ikke medfører fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane,” skriver beskæftigelsesministeren.
Han definerer mobning i arbejdsmiljømæssig forstand som ”tilfælde, hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætte ren eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende”.

 

Beskæftigelsesministeren tilføjer, at de krænkende handlinger først bliver til mobning, når de personer, som de rettes imod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Derfor er der ikke tale om mobning ved enkeltstående tilfælde.

 
Eftersom det er arbejdsgiverens ansvar, at der ikke forekommer mobning på en arbejdsplads, og fordi mobning ofte forekommer på grund af utilstrækkelig ledelsesmæssig støtte, kan enkelte medarbejdere ikke drages til ansvar i forhold til arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med mobning.

”Derimod er det virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at bringe mobningen til ophør, og ledelsen som har kompetence til at gennemføre initiativer til at bringe mobningen til ophør, herunder eventuelt sanktioner overfor medarbejdere, der mobber”, skriver Claus Hjort Frederiksen.


Han oplyser, at Arbejdstilsynet jævnligt modtager henvendelser om sager om mobning på virksomhederne. Når det sker, spørger Arbejdstilsynet, hvordan mobningen er komme til udtryk, og hvad den, der henvender sig, selv har forsøgt - om vedkommende har henvendt sig til en sikkerhedsrepræsentant eller en leder. Endelig spørger Arbejdstilsynet også, hvad der står om problemstillingen i virksomhedens arbejdspladsvurdering.

Hvis den ansatte, der har følt sig mobbet, ikke har forsøgt at tale med sin leder eller sikkerhedsrepræsentant, bliver det drøftet, om ikke det var en mulighed.

Claus Hjort Frederiksen understreger, at Arbejdstilsynet ikke rykker akut ud i sager om mobning. Det hænger sammen med at Arbejdstilsynet har pligt til at sikre anonymiteten for den, der har klaget. Derfor må tilsynet ikke oplyse en virksomhed om, at en tilsynsførende er dukket op på grund af en klage.

Derimod er virksomheder, hvor medarbejdere har klaget over mobning, i søgelyset, når virksomheder skal udtages til et tilsyn. I sager af den art, vil der for eksempel være mulighed for at give et undersøgelsespåbud eller stille krav om, at virksomheden gør noget for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
 

Svar på spørgsmålene S3056-S3060 kan findes via adressen http://www.folketinget.dk/Samling/20061/MENU/01224212.htm
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev