F√łlg os p√• Facebook

Skærpet fokus på nedslidning


Mere tilsyn i brancher med stor nedslidning og store fondsmidler til arbejdspladsrelaterede projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Dette er et par af de vigtigste tiltag, som forårets velfærdsreform medfører for arbejdsmiljøet.
 
Mere tilsyn af udvalgte brancher
I en række job og brancher er der særlig risiko for, at medarbejderne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen pga. nedslidning. Det gælder bl.a. rengøringsområdet, plejehjem- og hjemmeplejen, hotel- og restaurationsbranchen, transport af passagerer, slagterier og fjerkræslagterier. Nedslidningen i disse brancher er især knyttet til muskel- og skeletbelastninger samt psykosociale belastninger.
 
Fra 1. januar 2007 intensiver Arbejdstilsynet tilsynet i brancher, hvor der er problemer med nedslidning. Indsatsen ligger udover det nuværende fastsatte tilsyn.
 
Arbejdstilsynet skal ligeledes yde udvidet vejledning til de virksomheder, der får påbud om at løse problemer med ergonomi eller psykisk arbejdsmiljø. De nærmere detaljer i indsatsen fastlægges i løbet af efteråret.
 

Forebyggelsesfond
Regeringen opretter i løbet af 2007 herudover en forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr. Målet med fonden er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Der udbetales op til 200 mio. kr. fra fonden og op til 350 mio. kr. årligt i 2008 og årene herefter.

 

Midlerne vil først og fremmest kunne søges af offentlige institutioner, virksomheder eller grupper af virksomheder. For at kunne modtage støtte er det en forudsætning, at der indgås konkrete mål med indsatsen.
 
Der kan bl.a. gives støtte til:
 • Projekter der har til formål at ændre belastende rutiner og arbejdsgange, der medfører nedslidning og stort sygefravær.
  Projekterne skal fokusere på grupper af ansatte, der er i særlig risiko for ikke at holde et helt arbejdsliv eller har et stort sygefravær på grund af nedslidning.
  Der kan bl.a. være tale om at støtte projekter, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø eller udvikler teknologi, fx i forhold til fysisk tung manuel håndtering eller udvikler virksomhedernes arbejdsmiljøindsat.
  Der kan endvidere gives støtte til projekter, der bidrager til fastholde af medarbejdere med dårligt helbred og gøre det muligt for sygemeldte medarbejdere at vende tilbage til arbejdspladsen
 • Genoptræning og rehabilitering af syge mennesker med handicap, så deres vej tilbage til arbejdsmarkedet lettes.
  Fonden kan eksempelvis støtte eksperimenter i kommunerne med genoptræningsindsats for syge og rehabiliteringsgrupper, der er kommet langt væk fra arbejdsmarkedet. Fx psykisk syge og mennesker med handicap.
 • Utraditionelle arbejdsplads-, organisations- og kommunale initiativer, der styrker bevidstheden om de risici, der er forbundet med rygning, alkohol og fedme på baggrund af en samlet strategi for forebyggelse.
  Fonden etableres med en bestyrelse med deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for udmøntning af midlerne. Den nærmere fastlæggelse af fondens formål og organisering fastlægges til efteråret efter drøftelse mellem aftalepartierne.
 
Fonden etableres med en bestyrelse med deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for udmøntning af midlerne. Den nærmere fastlæggelse af fondens formål og organisering fastlægges til efteråret efter drøftelse mellem aftalepartierne.
 Relaterede sider: