APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
P√•bud om psykisk arbejdsmilj√ł

Påbud om psykisk arbejdsmiljø

 
Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte tilsynets afgørelse om, at arbejdet på et kommunalt kontor skulle planlægges, tilrettelægges og udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på både kort og langt sigt.
 
Arbejdstilsynet undersøgte det psykiske arbejdsmiljø i en kommune, og dette resulterede i en rapport og et påbud vedrørende Børn og Unge Rådgivningens psykiske arbejdsmiljø.
 
Tilsynet vurderede blandt andet, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Tilsynet fandt, at der var en forøget risiko for udvikling af udbrændthed, psykisk træthed og stress. Der var en række forværrende faktorer i arbejdet, og risiko for, at de konstaterede arbejdsmiljøproblemer kunne medføre psykiske arbejdsskader både på kort og langt sigt.

 

Arbejdstilsynet modtog en handlingsplan og vurderede, at denne imødekom de arbejdsmiljøproblemer, som var beskrevet i rapporten.

 

Arbejdstilsynet fastsatte derfor en tidsfrist for løsning af arbejdsmiljøproblemerne til den 1. maj 2002.

Den 30. april 2002 modtog Arbejdstilsynet en effektvurdering af handlingsplanen. Det fremgik, at ledelsen og medarbejderne i kommunen ikke var enige om effekten af iværksatte tiltag på fire punkter i handlingsplanen.

Arbejdstilsynet afgav derpå påbud om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Kommunen klagede og oplyste, at den stadig var i gang med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, men at det var svært at vide, hvornår der var gjort nok for at opfylde Arbejdstilsynets påbud.

Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets påbud af 12. december 2002. (2003-10-0011).
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev