APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Udbrændthed tæt forbundet med det psykiske arbejds

Udbrændthed tæt forbundet med det psykiske arbejdsmiljø


Udbrændthed er en form for arbejdsrelateret stress, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. Det er en udbredt opfattelse, at udbrændthed skyldes intenst arbejde med mennesker, men nu viser en ny ph.d. afhandling, der er udarbejdet i forbindelse med Arbejdsmiljøinstituttets såkaldte PUMA-undersøgelse, at årsagerne til udbrændthed er tæt knyttet til det psykosociale arbejdsmiljø.

Især fire faktorer i arbejdsmiljøet hænger nøje sammen med udbrændthed:
  • Dårlige udviklingsmuligheder
  • Manglende rolleklarhed
  • Mange rollekonflikter
  • Mangel på forudsigelighed


Udbrændthed giver sygefravær
Undersøgelsen viser, at udbrændthed giver sygefravær. Jo mere udbrændt medarbejderne er, desto højere sygefravær – medarbejderne bliver oftere syge og i længere tid. Omvendt falder sygefraværet i takt med, at niveauet for udbrændthed falder. Det betyder også, at der er et potentiale for at mindske sygefravær på grund af udbrændthed ved at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Udbrændthed er ikke en tilstand, man bare skal acceptere som en ubehagelig og uundgåelig konsekvens af arbejdsmiljøet. Udbrændthed kan både reduceres og forebygges ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
Er du udbrændt?
I forbindelse med PUMA-undersøgelsen har forskere på AMI udviklet et særligt værktøj til måling af udbrændthed. Værktøjet, som hedder ”Copenhagen Burnout Inventory” (CBI), kan bruges af alle og måler tre typer af udbrændthed:
  • Udbrændthed relateret til klientarbejde
  • Arbejdsrelateret udbrændthed
  • Personlig udbrændthed


Du finder værktøjet på Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev