F√łlg os p√• Facebook

ILO: Hvert år dør 2.000 danskere af jobbet


2.000 danskere mister årligt livet på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det fremgår af en rapport fra FN's arbejdsorganisation ILO, som omtales af Resonans, der er Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråds (FTF) elektroniske nyhedsbrev
 
De 2.000 dødsfald står i skarp modsætning til de oplysninger, der hidtil har været om antallet af dødsfald på danske arbejdspladser - nemlig at et halvt hundrede mennesker årligt dør på jobbet. Men de danske statistikker giver ifølge Resonans kun et meget begrænset indblik i, hvor mange danskere der hvert år dør på grund af en ulykke eller en sygdom, som de har pådraget sig på deres arbejde.
 
Ifølge ILO's oplysninger indtraf der i 2001 56 ulykker med dødelig udgang på danske arbejdspladser. Men dertil kommer ifølge ILO's skøn, at 1.942 danskere samme år døde før pensionsalderen som følge stress eller kræft efter at have indåndet asbest - sygdomme de havde erhvervet sig på deres arbejde.
 

ILO er nået frem til antallet af dødsfald ved hjælp af beregningsmetoder, der ikke anvendes i Danmark. Danmarks Statistik opgiver ikke antallet af dødsfald som følge af arbejdsrelaterede lidelser, ligesom der ikke findes officielle skøn over, hvor mange der årligt mister livet på grund af sygdomme, der har ramt dem på deres arbejde.

FTF-formand Bente Sorgenfrey kalder det et problem, at det danske statistiske materiale ikke giver noget reelt billede af antallet af arbejdsrelaterede dødsfald herhjemme.
 
For eksempel kan vi se, at flere og flere medarbejdere får stress af deres arbejde, men vi kender reelt ikke konsekvensen af stressen. Og vi ved ikke, hvor mange der faktisk dør af arbejdsrelateret stress. Vi skal have et bedre statistikgrundlag, der belyser de reelle tal for arbejdsrelaterede dødsfald, siger Bente SorgenfreyRelaterede sider: