APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Mere tilsyn i brancher med nedslidningstruede meda

Mere tilsyn i brancher med nedslidningstruede medarbejdere


I forbindelse med velfærdsreformen fra juni 2006 blev det besluttet at bruge kr. 70 mio. til en ekstra arbejdsmiljøindsats i brancher, hvor medarbejderne er særligt nedslidningstruede.
 
Som opfølgning på dette er der den 4. oktober 2006 indgået aftale mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet om, hvordan indsatsen skal gennemføres i praksis.
Aftalen, som fremsættes som lovforslag i november og forventes vedtaget i begyndelsen at 2007, betyder, at der bliver afsat:
 • 50 millioner til intensiveret tilsyn i brancher og job, som er identificeret ved overhyppighed af førtidspension, efterløn og langvarigt sygefravær
 • 5 millioner til udvidet vejledning til virksomheder, der modtager påbud om at løse et konkret problem indenfor ergonomi eller psykisk arbejdsmiljø
 • 15 millioner til uvildig rådgivning i forbindelse med virksomhedernes forebyggende indsats for at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø
Brancher med nedslidningstruede medarbejdere
Det vil løbende blive  vurderet, hvilke brancher og job, hvor der er behov for en særlig indsats.
I første omgang peges der på:
 • Rengøring, vaskerier og renserier
 • Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne
 • Hotel- og restauration
 • Transport af gods
 • Transport af passagerer
 • Svineslagterier
 • Fiskeri
 • Bygge og anlæg
 • Skibsværfter
 • Fjerkræslagterier, fiske- og foderprodukter
 • Tekstil, tøj og beklædning
 • Pædagogmedhjælpere
 • 3 F’ere
 • Social- og sundhedshjælpere/assistenter
Intensiveret tilsyn i praksis
De intensiverede tilsyn, som ligger udover de almindelige tilsyn, vil blive målrettet og tilpasset de enkelte brancher og jobgruppers særlige problemer og forhold. Det kan derfor forventes, at nogle tilsyn bliver anmeldt, mens andre foregår uanmeldt. Tilsynenes varighed vil også variere.
Praktiske eksempler på et intensiveret tilsyn kunne fx være:
 • Tilsyn hvor Arbejdstilsynet følger de ansatte i hjemmeplejen på besøg i borgerens/patientens hjem
 • Tilsyn hvor Arbejdstilsynet følger og kører med chauffører over en hel dag
 • Tilsyn på flere forskellige arbejdssteder i forbindelse med rengøring – evt. om natten
 • Andre tilsyn forventes at få form som korte uanmeldte aktioner, fx i hotel- og restaurationsbranchen.

 

Udvidet vejledning og uvildig rådgivning
Det forventes, at der fremover vil blive uddelt et stort antal påbud indenfor ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Påbud indenfor disse områder vil i nogle tilfælde – men ikke alle - blive suppleret med en udvidet vejledning fra Arbejdstilsynet. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan der også i nogle tilfælde blive tale om såkaldt uvildig rådgivning.
 

Forskellen mellem den udvidede vejledning og den uvildige rådgivning er, at vejledningen fokuserer på at skitsere forskellige løsningsforslag, mens den uvildige rådgivning fokuserer på at igangsætte en kvalificeret proces omkring udarbejdelse af tidsfrist og handlingsplan for løsning af en kompliceret problemstilling.

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev