APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsmilj√łuddannelsen online p√• nettet
Vi tilbyder den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse som netbaseret uddannelse


Her finder du vores kursusoversigt, netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse

Apropos Kommunikation har siden 1999, v√¶ret godkendt af Arbejdstilsynet som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse. I 2023 er det muligt at gennemf√łre den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse fuldt ud digitalt. Det eneste det kr√¶ver er at du kan logge p√• via din egen computer og gennemf√łre vores uddannelse via vores e-l√¶rings-platform. 

 

Nu som online uddannelse til dig med en travl kalender

M√•ske du ogs√• kender til det dilemma, at kalenderen, tiden og andre g√łrem√•l, i hverdagen g√łr det sv√¶rt at finde tid, til at deltage p√• den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse p√• 3 dage (22-timer). Vi er nu klar til at tilbyde dig den netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse som er et fuldt ud virtuelt/digitalt forl√łb. 

 


Kursusformen tager udgangspunkt i arbejdsmilj√łarbejdet i din egen virksomhed og I jeres udfordringer
Det g√łr det muligt at videreudvikle din virksomheds arbejdsmilj√łarbejde i l√łbet af den netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse. Du skal til at starte med udarbejde en plan for dit arbejdet i din kursusperiode. 

 

E-learning er en fleksibel kursusform med h√łj kvalitet, som sikre dig en optimal viden om arbejdsmilj√łomr√•det. 
Den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse er et godt alternativ til fysisk undervisning. 
Den netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse skal gennemf√łres p√• 3 - 7 uger. Du f√•r enorm stor fleksibilitet, og du kan starte og stoppe n√•r det passer i dit program. 

 

Kom hurtigt igang sammen med os, med din netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse som  e-learning
Den netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse kan du starte n√•r du har lyst. Igennem vores l√¶ringsmoduler vil du blive tr√¶net til at l√łse dine opgaver som medlem af AMO.  
 • Du laver sammen med underviseren en aktivitetsplan og en tidsplan for forl√łbet.
 • Du skal l√łse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om din egen arbejdsplads.
 • Uddannelsen m√• h√łjst str√¶kke sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger. 

 

Hvad l√¶rer jeg p√• den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse?


om de opgaver og krav, der stilles til dig som medlemmer af AMO.  Du vil f√• et bredt kendskab til arbejdsmilj√łomr√•det, s√• undervisningen skal bl.a. tage f√łlgende emner op:

 • Principper for samarbejde, formidling og p√¶dagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmilj√łorganisationen (AMO).
 • AMO‚Äôs opgaver og funktion i virksomheden, bl.a. at deltage i den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse og r√•dgivning af arbejdsgiveren om integration af arbejdsmilj√ł i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • De ledelses- og samarbejdsstrukturer, som AMO indg√•r og samarbejder i.
 • AMO's samarbejde med andre arbejdsmilj√łakt√łrer som fx arbejdsmilj√łr√•dgivere, branchearbejdsmilj√łr√•d, Arbejdstilsynet mv.
 • AMO's planl√¶gning og gennemf√łrelse af det forebyggende arbejdsmilj√łarbejde i virksomheden.
 • AMO's opgaver i relation til ulykker, n√¶rved-ulykker og sundhedsfarer.
 • Metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmilj√łproblemer p√• virksomheden, herunder metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmilj√łproblemer p√• virksomheden, herunder betydningen af positive arbejdsmilj√łfaktorer.
  Disse metoder omfatter bl.a. arbejdsmilj√łgennemgange, tjekskemaer o.l. til at identificere arbejdsmilj√łproblemer, brug af andre indikatorer p√• arbejdsmilj√łproblemer, fx ulykkesanmeldelser og -registreringer samt diverse m√•linger og evalueringer, som har sammenh√¶ng med arbejdsmilj√łet, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) med inddragelse af sygefrav√¶r samt handlemuligheder i forhold til det psykiske arbejdsmilj√ł. 

 

Bestil din netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse p√• dansk her
 

Eller

 

Bestil din netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse p√• engelsk her/Book your mandatory online OHS course in english her

 
Tilmelding til nyhedsbrev