APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse

Netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse (hybrid digitalt forl√łb)

 

Den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse som hybrid. Uddannelsen starter med 4 timers introduktion efterfulgt af selvstudie som du kan f√¶rdigg√łre via vores online tr√¶ningsprogram. 

 

Se den fulde kursusbeskrivelse

Arbejdsmilj√łuddannelsen er en lovpligtig uddannelse for arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere, som er medlem af en arbejdsmilj√łorganisation. Nu tilbyder Apropos Kommunikation ogs√• den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse som giver de samme kompetencer som et almindeligt 3-dages forl√łb.

Den netbaserede uddannelse indledes med en introdag p√• 4 timer. P√• introdagen bliver deltagerne introduceret for den netbaserede uddannelse, herunder de opgaver som deltagerne skal l√łse undervejs samt en introduktion til den digitale l√¶ringsplatform. Efter den 4-timers introdag foreg√•r uddannelsen via en digital l√¶ringsplatform.

Den netbaserede arbejsdmilj√łduddannelse skal gennemf√łres p√• en periode p√• mindst 3 uger og maksimalt 7 uger. Igennem uddannelsen vil deltagerne skulle udf√łre nogle mindre opgave samt en afsluttende opgave. Opgaverne tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og kobler teori sammen med praksis. Der er p√• den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse afsat 22 timer, hvorfor deltagerne skal forvente at det tidsm√¶ssige forbrug udg√łr 4 timer p√• introdagen og maksimalt 18 timer til den digitale l√¶ringsplatform.
Kurset tager derved udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed fra deres arbejdssituationer. I forbindelse med kurset vil deltagerne i samarbejde med underviseren lave en plan for kursusperioden, s√• det sikres at deltagerne gennemf√łre uddannelsen.

Den netbaserede uddannelse er en meget fleksibel m√•de at gennemf√łre arbejdsmilj√łuddannelsen p√•, men kr√¶ver at deltageren selv tilrettel√¶gger og planl√¶gger uddannelsens forl√łb.

Indhold i uddannelsen:
Uddannelsen er tilrettelagt med afs√¶t i deltagernes arbejdsm√¶ssige udfordringer og indblik i hvordan loven kan bruges i hverdagen. Den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse har til form√•l at give deltagerne viden om de opgaver de kommer til at st√• overfor, samt selvf√łlgelig en viden, som s√¶tter dig i stand til l√łse opgaverne og navigere indenfor lovgivningen.

Igennem kurset vil du arbejde selvst√¶ndigt med den digitale l√¶ringsplatform, men det er form√•let at styrke samarbejdet p√• din arbejdsplads, s√• deltagerne b√łr involvere deres arbejdsmilj√łorganisation fx i forbindelse med at l√łse de stillede opgaver.

Igennem den netbaserede arbejdsmilj√łuddanelse arbejdes der bl.a. med:
‚ÄĘ Det formelle lovgrundlag
‚ÄĘ Arbejdsmilj√łorganisationens struktur, opbygning og opgaver
‚ÄĘ Arbejdsmilj√łlovens hovedomr√•der begreber
‚ÄĘ Rettigheder, pligter og ansvar
‚ÄĘ Det forebyggende arbejdsmilj√łarbejde
‚ÄĘ Arbejdsskade, arbejdsbetinget lidelse og t√¶t og n√¶rved ulykker
‚ÄĘ Psykisk arbejdsmilj√ł

Under uddannelsen har deltageren mulighed for l√łbende kontakt med underviseren. Det kr√¶ver ingen s√¶rlig IT-kompetencer at deltage p√• kurset - det er dog et krav at deltageren kan tilg√• internettet og have adgang til en PC/Mac.

Forplejning:
Bemærk at introdagen altid inkluderer let forplejning og såfremt kurset afsluttes kl. 12.30 vil der altid bydes på frokost.

Vi ser frem til at byde jer velkommenK√łbenhavn V - Scandic Copenhagen
Kursusnr.: E-2023 - 016
Deltagerpris 3.800 kr. ekskl. moms.
K√łbenhavn V - Scandic Copenhagen
Kursusnr.: E-2023 - 016

Deltagerpris 3.800 kr. ekskl. moms.
Datoer:
3. november 2023
8.30 - 12.30

TILMELD DIG HER
Datoer:
3. november 2023
8.30 - 12.30

TILMELD DIG HER