Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Arbejdsmiljøuddannelse  

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget. Tilmeldingen foretages af arbejdsgiveren og skal ske til en godkendt udbyder. 

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til uddannelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter, samt dække tab af indtægt. 

Arbejdsgiveren skal herudover tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljø-repræsentanter og arbejdsledere i AMO


APROPOS kommunikation tilbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af AMO.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Tilmeldingen foretages af arbejdsgiveren og skal ske til APROPOS kommunikation. Som medlem af AMO har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Kurset behøver hverken at være kedeligt eller uinteressant - her kan du læse om nogle af vores deltagers tilbagemelding efter endt kursusforløb.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget. 
 

Vi tilbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse fordelt på 3 temadage. Kurserne lever op til kravene om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og MED-organisationer, samt for alle som arbejder med arbejdsmiljø og har interesse i motivation, energi og arbejdsglæde.