Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Sikkerhedsgruppens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

 

Besøg vores kursusoversigt som omhandler den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Her finder du det lovpligtige kursus, som er nødvendig for at I kan leve op til de krav som arbejdstilsynet stiller til jer.

Vores godkendte og certificerede undervisere er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen.
De har et bredt branchekendskab, og kurserne tilrettelægges altid, så de i høj grad tager udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer fra egen arbejdsplads


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere ”§ 9 uddannelsen”) har en varighed på 22 timer og skal gennemføres af alle nyvalgte medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe, det vil sige både  arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen – 22 timer

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og forløber i to moduler af henholdsvis 2 dage og 1 dage. Efter de første 2 dage vender deltagerne tilbage til deres arbejdsplads, hvor de løser en konkret opgave i samarbejde med den anden part iarbejdsmiljøgruppen.  

I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte part i arbejdsmiljøgruppeni fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.


Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.

 

Medlemmer af arbejdsmiiljø/ sikkerhedsgrupper, der har taget § 9 uddannelsen før 1. april 1991 eller kursister, der har gennemført som selvstudium, skal ligeledes gennemgå den ny uddannelse.

 

APROPOS kommunikation ApS, er godkendt udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og de supperende kurser for arbejdsmiljøorganisationen. 

 

Kurserne afholdes både som virksomhedskurser og som generelle kurser.

 

Der er flere gode grunde til, at samarbejde med APROPOS kommunikation ApS om de lovpligtige kurser:

Yderlig information samt oplysninger om kurserne kan fås ved at kontakte APROPOS kommunikation på telefon 70 22 45 30