APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsmilj√łuddannelsen til dig som er nyvalgt i AMO

Arbejdsmiljøuddannelsen til dig som er nyvalgt i AMO

 

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du ikke bare kende en masse paragraffer. Du skal have skærpet dit blik for, om forandringer på arbejdspladsen får konsekvenser for arbejdsmiljøet. Også evnen til at lytte og kommunikere med kolleger og ledelse er vigtig.


Vores godkendte og certificerede undervisere er Mette Frandsen, Mikkel Bechmann, Nils Lyng, Henning Dons & Jeanette Larsen‚Äč.
Underviserne har et bredt branchekendskab, og kurserne tilrettelægges altid, så de i høj grad tager udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer fra egen arbejdsplads.
 

Vi afvikler arbejdsmiljøuddannelsen i en by i nærheden af dig.

Kursusoversigten indeholder mere end 99 kurser, i mere end 34 danske byer, over hele Danmark, så det altid er muligt at tilmelde medarbejderne til det kursus, som passer bedst i Jeres kalender.  

 

Du finder os i følgende byer:

Aalborg, Aarhus, Fredericia, Esbjerg, Glostrup, Herning, Helsinge, Hillerød, Holbæk, Holte, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, Kolding, Korsør, København, Køge, Kastrup, Kgs. Lyngby, Middelfart, Næstved, Odense, Roskilde, Ringsted, Rønne, Silkeborg, Skælskør, Slagelse, Sorø, Sønderborg, Vejle, Viborg.

 

Målgruppe:
Alle medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, der er valgt eller genvalgt efter 1. januar 1999, og som ikke har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse efter 1. april 1991, har efter reglerne pligt til at gennemføre den nye arbejdsmiljøuddannelse. Det gælder både arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanterne i sikkerhedsgruppen/Arbejdsmiljøgruppen.  

Bemærk følgende: Medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, som har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen før 1. april 1991, skal gennemføre en ny uddannelse ved genvalg/genudpegning.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og forløber i to moduler af henholdsvis 2 dage og 1 dage. Efter de første 2 dage vender deltagerne tilbage til deres arbejdsplads, hvor de løser en konkret opgave i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen.
I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte part i arbejdsmiljøgruppeni fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.

 

Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.

 

Formål:
Med henblik på at styrke det forebyggende arbejde og effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde, vil deltagerne i løbet af arbejdsmiljøuddannelsen tilegne sig viden, fær­digheder og holdninger såvel fagligt, socialt som personligt. De skal være handlingskompetente og i stand til at forebygge og medvirke til at løse konkrete ar­bejdsmiljømæssige problemstillinger og medvirke til at integrere arbejdsmiljøspørgsmål i virksomhedens organisationsudvikling og beslutningsprocesser.

 

Form og indhold:
Uddannelsen er opdelt i to moduler. Begge moduler tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser fra det daglige arbejdsmiljøarbejde. Modulerne er koblet sammen, så man tilmelder sig hele uddannelsen på én gang.

 

Modul 1 indeholder bl.a.:

  • Gennemgang af lovgrundlaget og de basale begreber indenfor arbejdsmiljøarbejdet
  • Afklaring af arbejdsmiljøgruppens opgaver, rettigheder og pligter
  • Oversigt over arbejdsmiljøorganisationens struktur
  • Arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser og AmO's opgaver i forbindelse hermed
  • Metoder til problemløsning og samarbejde
  • APV og sygefravær
  • Case-arbejde med konkrete problemstillinger
  • Træning i fremlæggelse og formidling af opgaveløsninger
  • Erfaringsudveksling med øvrige deltagere
  • Informationssøgning

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og individuelle øvelser og tager udgangspunkt i deltagernes hverdag.

Praktisk opgave
I perioden mellem Modul 1 og Modul 2 skal deltagerne - i samarbejde med den anden part i arbejdsmiljøgruppen - løse en arbejdsmiljøopgave med udspring i egen virksomhed.
 

Nu også den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse
Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse indledes med 4 timers tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold. Resten af uddannelsen gennemfører deltageren via den netbaserede læringsportal, hvor der skal løses et antal opgaver indenfor 7 uger.

E-learning et godt alternativ til din travle kalender.

Det kan være, at du kender til problematikken  at finde plads i kalender til at være væk et par dage på kursus. 
Det kan være, at du finder den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse som et godt alternativ til din travle kalender.
Klik her for at finde vores netbaseret uddannelse
Tilmelding til nyhedsbrev