APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Teambuilding

Teambuilding

Giver teamet et fælles fundament

 

APROPOS kommunikation skræddersyr teambuildingforløb og enkeltstående teambuildingdage. Vi kan f.eks. kombinere traditionelle kursusaktiviteter med teambuildingøvelser i det fri.

 

Mål
At udvikle samarbejdet i teams.

 

Anvendelsesområde
For enkelte teams eller hele institutioner, afdelinger, kontorer og andre enheder. F. eks. i forbindelse med etablering af en ny teamstruktur eller hvis et eksisterende team har brug for at forbedre og udvikle samarbejdet.

 

Beskrivelse
For at løse opgaver mest effektivt skal et team have nogle fælles værktøjer og færdigheder. En sådan fælles værktøjskasse indeholder bl.a. klare mål, en plan for at nå målet, klare roller og plads til at bruge dem, klar kommunikation, fælles spilleregler for acceptabel adfærd og gode beslutningsvaner.
På forløbet arbejder vi med metoder og processer, som teamet kan bruge til at opbygge teamets egen værktøjskasse. Teamet får et udgangspunkt for udvikling og træning af samarbejdsfærdigheder.

 

Overskrifterne i et typisk teambuildingforløb er:

  • En introduktion til teamteori og teamarbejdsformen – hvad skal der til for at blive et godt og effektivt team
  • Teamets udviklingsfaser
  • Teamroller
  • Hvad skal teamet kunne – hvilke opgaver skal teamet kunne løse, og hvilke sociale og organisatoriske færdigheder skal teamet have
  • Teambuildingøvelser – indendørs og/eller udendørs

Formen veksler typisk mellem oplæg og fælles drøftelser, summegrupper, gruppearbejde, tests og øvelser.

Typisk varighed: 2-3 dage.


Ud over disse forløb, tilrettelægger vi også enkeltstående teambuildingdage med spændende indendørs og/eller uden-dørs aktiviteter, der kan være med til at ryste et team sammen.

 

Pris:
Prisen på et teambuildingforløb vil afhænge af, hvordan den enkelte arbejdsplads ønsker processen gennemført. Men vi kommer gerne ud til en uforpligtende og afklarende samtale, hvorefter vi laver et oplæg til et procesforløb og et konkret pristilbud.

 
Tilmelding til nyhedsbrev