Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Arbejdsmiljøkursus - den lovpligtige uddannelse

 

APROPOS kommunikation tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til både det private og det offentlige arbejdsmarked. Kurserne er åbne for alle med jobfunktioner eller interesse inden for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

 

Arbejdsmiljøkurset varer 22 timer og forløber i to moduler af henholdsvis 2 dage og 1 dage. Efter de første 2 dage vender deltagerne tilbage til deres arbejdsplads, hvor de løser en konkret opgave i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen.

I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte parti arbejdsmiljøgruppen/ sikkerhedsgruppen i fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.


Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.
 

Underviserne er Mette Frandsen, Henning Dons & Jeanette Larsen, de er certificerede undervisere på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og de har alle et godt og bredt branchekendskab.
 

Siden 1. januar 1999 er der foretaget nogle ændringer i den lovpligtige uddannelse. Alle nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Lovkravet gælder for alle virksomheder, hvor der er beskæftiget 10 ansatte eller derover.
Arbejdsledere, sikkerhedsrepræsentanter m.fl., som har gennemført en sikkerhedsuddannelse fra før den 1. april 1991, skal i tilfælde af genvalg gennemføre den nye 22-timers uddannelse.
 

Arbejdsmiljøuddannelsens er på 22 timer, fordelt på 2 + 1 dage.

Hvis I er flere end 5 personer, laver vi et godt tilbud til jer. Kontakt os her