Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Regler om et ugentligt fridøgn

 

Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Man kan ikke holde fridøgn samtidig med, at man har rådighedsforpligtigelse, fordi man skal kunne holde helt fri uden arbejdsmæssige forpligtigelser. 
 

Kompenserende hvileperioder og fridøgn

Fraviges de almindelige regler om en daglig 11-timers sammenhængende hvileperiode og et ugentlig fridøgn, skal den ansatte have kompenserende hvileperioder og fridøgn eller tilsvarende beskyttelse på et senere tidspunkt. Dette gælder, uanset om der er indgået en aftale eller ej.