APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Citat af E.J.Smith 1907

Citat af Edward John Smith 1907

Kaptajn på Titanic Edward John Smith

 

Edward John Smith blev født i byen Hanley i Stoke-on-Trent.
Edward John Smith omkom da Titanic forliste. Det vides ikke præcist hvordan, men der findes forskellige forklaringer på Smiths død. Blandt andet, at han skød sig selv i hovedet med en pistol og at han, som mange andre, frøs ihjel i det kolde atlanterhav. En mindestatue af Smith blev rejst i Lichfield i 1914.

 

Citat af Kaptain Edward John Smith

"Når nogen spørger mig hvordan jeg vil beskrive min erfaring efter 40 år til søs, svarer jeg slet og ret "ubegivenhedsfuld". Selvfølgelig har der været vinter storme, orkaner, tæt tåge og den slags, men i hele min karriere, har jeg aldrig været involveret i et uheld der på nogen måder er værd at tale om. Jeg har kun set `et fartøj i nød i alle mine år på søen…,


Jeg har aldrig set et forlis og har aldrig selv forlist, ej heller været i en knibe der har truet med at ende i en katastrofe af nogen art."
 
 

 

 
Tilmelding til nyhedsbrev