F√łlg os p√• Facebook

Førstehjælpskursus


Vil du være i stand til at hjælpe?  Vi tilbyder førstehjælpskurser! læs mere på vores hjemmeside om førstehjælp og førstehjælpskurser


I Danmark er der hvert andet minut et menneske, der kommer til skade. Op mod halvdelen meget alvorligt. Du vil blive vidne til mindst én alvorlig ulykke i dit liv.
Med et førstehjælpskursus vil du være bedre rustet til at handle i en given situation, f.eks. i tilfælde af trafikuheld, en person som er bevidstløs, eller ... ...

Hjerteforeningen skønner, at der hvert år er ca. 4.200 danskere, der får hjertestop.

 

Kun godt 100 personer overlever - altså ca. 2 %. Tallet bør dog være væsentligt højere - og formentlig kan vi årligt redde omkring 500 mennesker med en forbedret indsats.
Erfaringer fra udlandet, bl.a. USA, viser, at overlevelse ved hjertestop kan forøges til godt 20 %, hvis alarmering, livreddende førstehjælp og professionel assistance fungerer optimalt.

I trafikken kommer over 50.000 personer årligt til skade i Danmark. Over 500 personer mister livet, og mange tusinde får varige men.

Du kan som førstehjælper være med til at gøre lige netop den forskel! Med et førstehjælpskursus kan din indsats være afgørende for at redde andres liv.

Førstehjælp er en vigtig ting at kunne. Ved at øve enkle procedurer og regler, kan du være med til at redde andre menneskers liv.

Når du står i situationen, er der sjældent tid til at læse sig frem til behandlingen, og du husker nu bedst de ting, som du har selv har prøvet.


Kurset i udvidet førstehjælp sætter dig i stand til at kunne udføre en korrekt og grundlæggende førstehjælp, herunder genoplivning (hjertemassage) og kunstig åndedræt.

 Underviserne er godkendte som instruktører gennem Dansk Førstehjælpsråd – vi sikrer jer den mest kompetente undervisning.

Førstehjælpskursus omfatter bl.a. uddannelse i:

 

  • Trinvis førstehjælp til bevidstløse
  • Udvendig hjertemassage
  • Forebyggelse af chok
  • Kunstigt åndedræt
  • Standsning af blødninger
  • Genoplivning
  • Sårskader
  • Aflåst sideleje
  • Hvis et barn får noget galt i halsen


Hvis du ønsker yderlige informationer, er du velkommen til at ringe eller benytte kontaktskemaet

 

 

Vi tales ved!!
Relaterede sider: