APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Multimedieskat: 10.000 siders opkaldslister skal tjekkes

Multimedieskat: 10.000 siders opkaldslister skal tjekkes

 

Mandshøje stakke af A4-ark – så meget fylder de lister på mindst 500.000 opkald til og fra mobiltelefoner, som kommunerne hvert år skal finde ressourcer til at gennemgå som følge af den nye multimedieskat, som træder i kraft efter årsskiftet.

Loven betyder nemlig, at arbejdsgiverne skal foretage stikprøvekontroller af opkald til og fra mobiltelefoner, som de har stillet til rådighed for deres medarbejdere. Det gælder de medarbejdere, som har afgivet en ”tro og love erklæring” på, at de udelukkende bruger telefonen arbejdsmæssigt.
Stikprøvekontrollerne skal foretages for fem procent af medarbejderne en gang om året. Det fremgår af en vejledning til multimedieskatten som netop er udkommet.

Disse stikprøver vil medføre en stor kontrolopgave i kommunerne, viser beregninger fra FTF. Alene for ansatte i hjemmeplejen skal kommunerne samlet set gennemgå mellem 6.000 og 10.000 A4 sider for, om de indeholder private numre.

350.000 daglige opkald
Regnestykket er foretaget på baggrund af KL’s høringssvar til vejledningen om multimedieskatten. Her var der oprindeligt lagt op til kontrol af samtlige medarbejdere.
KL gjorde her opmærksom på, at der alene på hjemmehjælpsområdet er ansat 60-70.000 medarbejdere, der hver er udstyret med en telefon eller en PDA (håndholdt computer). De foretager i gennemsnit fem til syv opkald hver dag. Det svarer til 300-350.000 daglige opkald, som alle så skulle tjekkes for, om nogle af dem var gået til private numre og derfor skulle udløse multimedieskat.

Den indlysende uløselige kontrolopgave er i den nye vejledning blevet indskrænket til, at arbejdsgiverne kun skal foretage en stikprøve på fem procent af medarbejderne en gang om året på baggrund af en måneds samtaler.


Betydelig kontrolopgave
Men alligevel er der stadig tale om en betydelig kontrolopgave, viser en beregning fra FTF. En stikprøve på fem procent betyder nemlig, at kommunerne skal gennemgå mellem 3.000 og 3.500 medarbejderes opkald for en måned alene på hjemmehjælpsområdet. Med ca. 20 arbejdsdage om måneden vil fem-syv daglige opkald betyde 100 til 140 opkald pr. måned, der skal tjekkes.

For hele stikprøven tilsammen vil det give 300.000 til 500.000 opkald, der skal kontrolleres for at kommunen kan leve op til sin kontrolforpligtelse (se fakta).
Hvis man antager, at en opkaldsliste kan rumme 50 numre pr side, betyder det, at mellem 6.000 og 10.000 A4-sider skal gennemgås for, om de indeholder private numre.

Kontrollen bliver yderligere ressourcekrævende, fordi de opkaldslister, som arbejdsgiverne skal gennemgå for medarbejderne, kun indeholder de seks første cifre. Det skyldes, at lovgivningen omkring registerdata ikke giver mulighed for, at samtlige otte cifre indgår.
Dette gør det selvsagt ekstra tidskrævende at tjekke hvilke opkald, der er private.

Udregningen er vel at mærke udregnet alene for de ansatte i hjemmeplejen. I den offentlige sektor er der i alt ansat mere end ti gange så
mange medarbejdere.

Tager tid fra kerneopgaverne
Multimedieskatten øger dermed bureaukratiet og sluger ressourcer, der går fra kerneopgaverne i den offentlige velfærd, mener FTF.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey skrev således i et åbent brev til skatteminister Kristian Jensen i denne uge:

”Det er ikke hensigtsmæssigt, at arbejdsgiverne pålægges store administrative byrder, der øger virksomhedernes omkostninger, ligesom offentlige institutioner ikke bør pålægges øgede administrative opgaver, der flytter ressourcer fra kerneopgaverne”.


FTF opfordrer skatteministeren til at gentænke multimedieskatteloven.Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev