APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Multimedieskat på hjemme-arbejdspladser

Multimedieskat på hjemme-arbejdspladser

 

Multimedieskatten betyder, at alle personer, der får stillet telefon, computer eller internet til rådighed, vil blive beskattet af 3.000 kroner årligt.

 

Multimedieskatten betyder, at enkeltpersoner skal beskatte for fri telefon, computer og internetadgang. Fra 1. januar 2010, hvor multimedieskatten træder i kraft, vil personer, der får stillet telefon, computer eller internetadgang til rådighed af sin arbejdsplads, blive beskattet af 3.000 kroner.
 
Det svarer ifølge tidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen til en skattebetaling på op til 1.700 kroner for en topskattebetaler og ellers 1.225 kroner om året.
 
De 3.000 kroner, som skal beskattes årligt, ligger fast, uanset om personen kun har en telefon eller der er såvel telefon, internet som computer stillet til rådighed. 
 
Multimediebeskatningen gælder for personer, der får stillet goder til rådighed i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Den gælder eksempelvis også for personer, der er valgt til medlem af bestyrelser, udvalg, råd og lignende.
 
De samme regler gælder for selvstændige erhvervsdrivende som for lønmodtagere.

 

Frirum til mobiltelefonen

For at undgå at blive beskattet kan tro-og-love-erklæringer eksempelvis stadig anvendes ved mobiltelefonen, hvis den alene anvendes erhvervsmæssigt.

 
Multimedieskatten har givet anledning til megen kritik fra erhvervslivet, og undersøgelser fra Dansk Erhverv har da også vurderet, at omkostningen i overvejende grad vil blive væltet direkte over på arbejdsgiveren.

Ifølge Dansk Erhverv har multimedieskatten fra starten været et misfoster, der modvirker videnøkonomien, hjemmearbejdspladser og det fleksible arbejdsmarked i det hele taget. Skatten bygger på en manglende evne eller vilje til at skelne mellem frynsegode og arbejdsredskab.

 

Visse tiltag gør dog processerne mere enkle for små og mellemstore virksomheder. DI peger på, at tillægget til beskatningsgrundlaget på 3.000 kroner svarer til en udgift på mellem 1.227 kroner og 1.683 kroner, alt efter om man er bund- eller topskatteyder.

For selvstændigt erhvervsdrivende erstatter dette tillæg til indkomstgrundlaget de nuværende administrativt omkostningstunge regler, hvor brugen af telefon skal opdeles i privat og erhvervsmæssigt forbrug, og der skelnes mellem, om telefonen er placeret på arbejdsstedet eller ej. Samtidig får virksomheden nu fuldt fradrag for omkostningerne til telefon, bredbåndsforbindelse, mv. Ændringen repræsenterer således også en administrativ lettelse.


Læs mere om multimedieskatten på SKATs hjemmeside.
Multimedieskat på hjemme-arbejdspladser

 

Af Jon Mathorne, Annette Sand
Fredag den 9. oktober 2009, 06:00
undefined undefined

Multimedieskatten betyder, at alle personer, der får stillet telefon, computer eller internet til rådighed, vil blive beskattet af 3.000 kroner årligt.

 

Multimedieskatten betyder, at enkeltpersoner skal beskatte for fri telefon, computer og internetadgang. Fra 1. januar 2010, hvor multimedieskatten træder i kraft, vil personer, der får stillet telefon, computer eller internetadgang til rådighed af sin arbejdsplads, blive beskattet af 3.000 kroner.

 

Det svarer ifølge tidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen til en skattebetaling på op til 1.700 kroner for en topskattebetaler og ellers 1.225 kroner om året.

 

De 3.000 kroner, som skal beskattes årligt, ligger fast, uanset om personen kun har en telefon eller der er såvel telefon, internet som computer stillet til rådighed.

 

Multimediebeskatningen gælder for personer, der får stillet goder til rådighed i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Den gælder eksempelvis også for personer, der er valgt til medlem af bestyrelser, udvalg, råd og lignende. De samme regler gælder for selvstændige erhvervsdrivende som for lønmodtagere.

 

Frirum til mobiltelefonen

 

For at undgå at blive beskattet kan tro-og-love-erklæringer eksempelvis stadig anvendes ved mobiltelefonen, hvis den alene anvendes erhvervsmæssigt.

 

Multimedieskatten har givet anledning til megen kritik fra erhvervslivet, og undersøgelser fra Dansk Erhverv har da også vurderet, at omkostningen i overvejende grad vil blive væltet direkte over på arbejdsgiveren.

Ifølge Dansk Erhverv har multimedieskatten fra starten været et misfoster, der modvirker videnøkonomien, hjemmearbejdspladser og det fleksible arbejdsmarked i det hele taget. Skatten bygger på en manglende evne eller vilje til at skelne mellem frynsegode og arbejdsredskab.

 

Visse tiltag gør dog processerne mere enkle for små og mellemstore virksomheder. DI peger på, at tillægget til beskatningsgrundlaget på 3.000 kroner svarer til en udgift på mellem 1.227 kroner og 1.683 kroner, alt efter om man er bund- eller topskatteyder.

 

For selvstændigt erhvervsdrivende erstatter dette tillæg til indkomstgrundlaget de nuværende administrativt omkostningstunge regler, hvor brugen af telefon skal opdeles i privat og erhvervsmæssigt forbrug, og der skelnes mellem, om telefonen er placeret på arbejdsstedet eller ej. Samtidig får virksomheden nu fuldt fradrag for omkostningerne til telefon, bredbåndsforbindelse, mv. Ændringen repræsenterer således også en administrativ lettelse.

 

Læs mere om multimedieskatten på SKATs hjemmeside.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev