F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljø og Covid-19

 

Vi befinder os nu  i en tid, som er meget anderledes end vi er vant til. De danske arbejdspladser skal finde nye løsninger på situationer, som er helt nye og uvante.  

AM-loven blander sig også

Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne i arbejdet med at forebygge og håndtere coronasmitte og andre coronarelaterede arbejdsmiljøproblemstillinger. Og hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation (AMO/MED), skal denne inddrages. Det skyldes, at forebyggelse af coronasmitte er en opgave på lige fod med andre arbejdsmiljøopgaver.
 

Arbejdsmiljølovgivningen gælder som hovedregel også, når den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem. Det gælder bl.a. reglerne om arbejdets udførelse og reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det er dog kun visse af arbejdsmiljøreglerne om arbejdsstedets indretning, der gælder, herunder de krav, der er i reglerne om skærmarbejde.  

 

Arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige. I den aktuelle situation med hjemmearbejde som følge af coronasituationen opfordrer Arbejdstilsynet til, at arbejdsgivere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationer arbejder sammen om at finde gode løsninger, så de ansatte kan undgå gener som følge af hjemmearbejdet.
 

Det kan du gøre som arbejdsgiver

 • Tal med de ansatte om, hvordan de kan indrette en arbejdsplads i hjemmet, der i så høj grad som muligt tager højde for god ergonomi. Gener ved almindeligt kontorarbejde ved borde og på stole, der ikke er beregnede til kontorarbejde, kan fx mindskes ved, at de ansatte sørger for at skifte mellem forskellige stole eller borde.

 • Giv eventuelt de ansatte mulighed for at tage arbejdsudstyr som fx computer, skærm, tastatur, mus, printer, stol, fodskammel og lampe med hjem.
 • Opfordrer de ansatte til at holde regelmæssige pauser (fx ca. hver halve time), hvor de rejser sig op, bevæger sig og strækker sig. Gør de ansatte opmærksom på relevante øvelser og foreslå fx, at de laver øvelser sammen online.
 • Kommuniker klart og tydeligt, så de ansatte har klare mål at rette sig efter, og tal med de ansatte om, hvordan opgaverne tilpasses til den aktuelle situation med hjemmearbejde. Vær løbende i dialog med de ansatte via fx telefon, chat, videomøde o.l. og hold dem orienterede om, hvad der sker på tværs af arbejdspladsen. Vær opmærksom på, at de ansatte får den støtte og feedback, de har brug for i arbejdet.
 • Undervurder ikke, at nogle ansatte kan føle sig isolerede og pressede. Effektiv kommunikation og støtte fra lederen og kolleger samt muligheden for at kunne fastholde den uformelle kontakt med kolleger har stor betydning.
 • Hjælp de ansatte med at sætte grænser mellem arbejde og fritid ved at kommunikere klart omkring, hvornår de forventes at arbejde og være til rådighed – og hvornår de har fri.

Det kan du gøre som medarbejder

 • Skab gode rutiner og hold pauser i løbet af din arbejdsdag. Normalt har vi naturlige afbrydelser som fx møder, kaffepauser og kollegialt samvær. Når du sidder alene, og arbejder hjemme, kan du hurtigt komme til at sidde stille i alt for lang tid af gangen. Forsøg derfor at skabe nogle gode rutiner og sunde vaner i løbet af din arbejdsdag.
 • Varier din arbejdsstilling ved at skifte imellem forskellige stole og borde. Undgå at du falder sammen over computeren og bevæg dig rundt i hjemmet, stil dig fx op ved køkkenbordet med din bærbare PC. Hvis du har forskellige arbejdsopgaver, der ikke kræver skærm, så spred dem ud over dagen, så du kan holde naturlige skærmpauser.
 • Rejs dig op, når du kan. Det kan fx være, når du skal snakke i telefon med en kollega, når du skal tænke noget igennem, eller når du skal hente en kop kaffe.
 • Prioriter en daglig gåtur. Når vi arbejder hjemme hver dag, mister mange en del af den daglige aktivitet, som turen til og fra arbejde giver os. Derfor er det en god ide at indlægge en pause i løbet af dagen, hvor du får frisk luft. Nogle møder kan du alternativt afholde som ”walk and talk” med en kollega i ørene.
 • Hold aktive pauser i løbet af din arbejdsdag. Selv ganske korte pauser – med eller uden en træningselastik - kan forebygge træthed, ømme muskler og hovedpine.

Hjemmearbejde er nu vogså ved at blive permanent
Som en del af de uundgåelige forandringer, der har vist sig at bringe positive resultater med sig er hjemmearbejdet. Og det er kommet for at blive omend i en ny og opgraderet version. Det, som i nogle virksomheder var nærmest uhørt, umuligt eller medførte mistillids-lignende forhold på arbejdspladsen, er vendt til en positiv historie, hvor store, toneangivende virksomheder har ladet erfaringerne fra coronakrisen ændre den generelle holdning til hjemmearbejde.

Effektiviteten er steget, antallet af sygedage er faldet, og hjemmearbejde giver en hverdag i bedre balance. Det store flertal af de kontoransatte i danske virksomheder er begejstrede over, at det er blevet mere legalt at udføre en del af opgaverne fra hjemmet. Mange kan sagtens forestille sig en-to ugentlige hjemmearbejdsdage i fremtiden.