APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Hvordan sikrer man et godt psykisk arbejdsmilj√ł i en COVID-19 tid?

Hvordan sikrer du et godt psykisk arbejdsmiljø i en COVID-19 tid?

12. maj 2020 

Som arbejdsgiver, kollega eller medarbejder er der meget, du kan gøre for at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, under COVID-19 pandemien.
 

Fysisk afstand, virtuelle møder og forskudte pauser. COVID-19 har ændret hverdagen på mange arbejdspladser. At sikre et godt psykisk arbejdsmiljø kræver bl.a. en tæt og vedvarende dialog mellem ansatte og arbejdsgiver. Her på siden har vi samlet gode råd til, hvordan I som arbejdsgiver, kollega eller medarbejder tager godt vare på hinanden, mens I går på arbejde i denne særlige tid med COVID-19.
 

   Det kan du gøre som arbejdsgiver

 • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere via telefon, chat, videomøde o. lign. og hold dem orienterede om, hvad der sker på tværs af kontoret eller andre steder i organisationen
 • Kommuniker klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål at rette sig efter
 • Vær opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og har forskellige behov i forskellige situationer
 • Vær opmærksom på, at medarbejderne får den rette støtte og feedback i det daglige arbejde
 • Tal om trivsel med den enkelte medarbejder, så medarbejderen føler sig tryg og i kontakt med kollegaer og ledelse
 • Hjælp medarbejderne med at sætte grænsen mellem arbejde og fritid.

Det kan du gøre som kollega  

 • Hold øje med, om nogle i gruppen mistrives eller er utrygge
 • Tal sammen om det, der går jer på i hverdagen, og hvad I evt. kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden, fx planlægge fælles, digitale pauser
 • Afstem opgaver og forventninger til gruppens arbejde med hinanden og jeres nærmeste leder.

Det kan du gøre som medarbejder

 • Husk at social isolation, manglende forventningsafstemning eller uklarhed i opgaver, kan variere fra person til person. Snak derfor med din chef eller tillids-/arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever udfordringer i forbindelse med dit arbejde.
 • Drøft din utryghed med din chef eller kollegaer
 • Se på hvilke opgaver, du har nu og hvilke naturlige anledninger, det giver til at møde kollegaer, chefer mv. på telefon eller videomøde.Tilmelding til nyhedsbrev