APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
3500 flere ventes at få erstatninger for arbejdsul

3500 flere ventes at få erstatninger for arbejdsulykker i år i forhold til sidste år.

 

Den nye arbejdsskadelov, der trådte i kraft ved årsskiftet, ventes at give 3500 flere anerkendte arbejdsulykker i år i forhold til sidste år. Men endnu har Arbejdsskadestyrelsen ingen statistikker, der kan vise, om forventningerne holder stik.

Det var dog en meget glad beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (V), der indledte Arbejdsskadestyrelsens konference i København om den nye lov.
- Jeg forventer, at 40 procent flere erhvervssygdomme vil blive anerkendt med den nye fortegnelse – det er 1000 mere om året, sagde Claus Hjort Frederiksen. Den nye erhvervssygdomsliste træder i kraft til nytår.
 
50.000 sager om året
Beskæftigelsesministeren beklagede, at han altid kun hører om de enkeltsager, der er gået galt.
- Det synes jeg egentlig er synd. Når man tager i betragtning, at der behandles knapt 50.000 arbejdsskader årligt, så er det urimeligt, at fokus rettes mod de få sager, der går galt af den ene eller anden grund, sagde Claus Hjort Frederiksen.
På konferencen understregede underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, Thomas Philbert Nielsen, endnu en gang, at DA helst havde beholdt det "gamle, gennemprøvede arbejdsskadesystem med enkelte justeringer", men at det gode ved det nye system er, at det indeholder en effektivisering og forenkling.
 

LO-sekretær Marie-Louise Knuppert sagde, at det gamle system gav erstatning til mænd, der kom til skade, mens kvinder, der havde knoklet et helt liv, ikke kunne få noget. Hun så den nye lov som en slags mainstreaming (ligestilling) af arbejdsskadeerstatningerne.
- Blandt andet på det område vil vi følge reformen tæt. Vi vil have sikkerhed for, at det, politikerne har sagt om, at loven vil føre til flere anerkendelser, også sker, sagde Marie-Louise Knuppert.
Tilmelding til nyhedsbrev