APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Om vold

Om vold 

 
Hvert år oplever 2.100 vold på jobbet – det svarer til, at volden hver dag rammer seks personer. Men tallet er sandsynligvis højere, da det ikke er alle voldsepisoder, der anmeldes til Arbejdstilsynet. Især er buschauffører hårdt ramt. I perioden 1998 – 2002 tegnede denne gruppe sig for 2.148 tilfælde af voldelige overgreb. Ellers er det inden for området hjemmepleje- og døgninstitutioner for voksne, der er registreret flest problemer med vold mod personale. I 2002 var det 601 tilfælde. Andre områder, der har mange voldsproblemer, er: sygehuse, kontor og administration, militær og politi samt fængselsvæsenet.
 
 
Gør noget ved vold
APROPOS kommunikation bistår arbejdspladser med at arrangere temadage, seminarer o.lign. om voldsforebyggende arbejde
 
Vi kan lave skræddersyede kurser, temadage, skræddersyet kurser om voldsforebyggelse for større eller mindre medarbejdergrupper på arbejdspladsen.
 
Det kan f.eks. handle om, hvilke faktorer der kan udløse vold og de psykiske reaktioner ved vold og trusler. Der kan også indgå elementer som egne holdninger til aggression, egne reaktioner, angst og egne signalers betydning i kommunikation, forståelse og håndtering af konflikter og metoder til at bearbejde voldelige episoder.
 
Tilmelding til nyhedsbrev