APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Sygefravær

Sygefravær

 
Ny international forskning viser, at sygefravær kan nedbringes betydeligt ved at gå virksomhedernes ledelse efter i sømmene.

”Jeg er desværre blevet syg og kan ikke komme på arbejde i dag”.

 

Budskabet lyder måske bekendt, for hver dag giver 142.000 danskere den besked til deres arbejdsgiver. De seneste år er sygefravær blevet et stigende problem, der hvert år koster de danske virksomheder udgifter og produktionstab på knap 31 mia. kr. Dertil kommer statskassens udgifter til sygedagpenge på ekstra 10 mia. kr. I alt en regning, der samlet svarer til, hvad det koster at drive de offentlige sygehuse.
 
Ny international forskning på området viser, at det høje sygefravær har en direkte forbindelse til den ledelse, der praktiseres i virksomheden. Hvis fraværet nedbringes, er der store gevinster at hente - både menneskeligt og økonomisk.
"Både medarbejdere og virksomheder har interesse i denne sag – nemlig at skabe sundhed og en god økonomi på arbejdspladsen. De to ting går hånd i hånd, men hvis problemet skal løses er der behov for, at vores opfattelse af sygefravær vendes på hovedet. Vi bør fokusere på, hvorfor der er så relativt mange raske medarbejdere i en virksomhed, og hvad der styrker motivation og arbejdsglæde, så vi kan få endnu flere til at blive raske", fortæller erhvervspsykolog Jens Chr. Hovind, der er afdelingschef i DIEU.

 

Enorme summer på spil
De nye forskningsresultater stammer fra en af verdens førende eksperter i sygefravær, erhvervspsykolog Dr. Bertolt Stein fra Berlin. Han har i en årrække forsket i sygefravær og psykisk arbejdsmiljø på Berlins Tekniske Universitet og udviklet en række metoder og praktiske redskaber, der effektivt kan nedbringe sygefraværet. Resultaterne er opsigtsvækkende, for det viser sig, at investeringen, der anvendes til at nedbringe sygefraværet, typisk tjener sig selv hjem igen mellem 2,5 og 5 gange.

 

En af de virksomheder, Bertolt Stein har arbejdet sammen med, er Gillette, der er bedst kendt i offentligheden for deres barbergrej. Gillette havde op gennem 1990’erne problemer med et relativt højt sygefravær blandt de produktionsansatte på fabrikker i Tyskland, England og USA. Gennem et systematisk arbejde med dataindsamling, workshops, analyser, interviews og opfølgende ledertræning lykkedes det at barbere sygefraværet i Gillette ned med ca. 65 pct., svarende til et stort trecifret millionbeløb over en femårig periode.

”I Tyskland deler virksomhederne ikke udgifter til sygefravær med staten, som tilfældet er i Danmark. Her bærer de enkelte virksomheder udgifterne alene, hvorpå de oftest forsikrer sig mod udgifterne hos et forsikringsselskab. En dags fravær for en medarbejder koster typisk 3000 kr. i Vesteuropa, hvilket er årsagen til, at der forskes intensivt i metoder til at nedbringe sygefraværet. Og en af de opsigtsvækkende konklusioner fra forskningen er, at op mod 80 pct. af sygefraværet skyldes dårlig eller mangelfuld ledelse,” forklarer Bertolt Stein.

 

Sygefravær i Danmark
Arbejdsmiljøinstituttet fremlagde forrige år en rapport, der skønnede, at sygefraværet i Danmark er på et niveau svarende til, at 142.000 personer er sygemeldt hver dag og ikke kan udføre deres arbejde.
Arbejdsgiverne har skønsmæssigt direkte udgifter til sygefravær på 22 mia. kr., foruden det produktionstab, som følger med.


De offentlige udgifter til sygedagpenge er i perioden 1999 til 2002 vokset med knap 25 pct. til årligt 10 mia. kr.
Det er en forudsætning for at kunne løse problemet, at man ved, hvad der gør, at medarbejderne ikke trives i det daglige og ender med at blive syge.

 
Den rette opskrift
Mange virksomheder handler ofte ud fra en mavefornemmelse, når de arbejder med at nedbringe sygefraværet. Det er et blødt område, hvor der findes sparsom dokumentation af, hvad der i grunden har en positiv effekt. De fleste initiativer iværksættes på baggrund af forestillinger om, hvad der kan forbedre situationen. De seneste år er opfølgende samtaler og krav om lægeerklæringer i forbindelse med flere dages sygdom blevet hverdagskost for mange ansatte.

 

Spot på sygefravær

Et højt sygefravær skyldes ofte, at de ansatte har:

  • Skiftende krav til arbejdet
  • Mangel på mentale udfordringer
  • Mangel på gennemsigtighed af arbejdsopgaver
  • Opfattelse af tidspres
  • Mangel på anerkendelse
  • Mangel på indflydelse på arbejdet
  • Lav indflydelse på arbejdet
  • Usikkerhed i ansættelsen
  • Dårlige fysiske forhold
 Tilmelding til nyhedsbrev