APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Stress

Stress

 
Her kan du komme videre til en række test, som kan hjælpe dig i arbejdet med dit og dit arbejdes psykiske arbejdsmiljø. Den første test er lavet af BAR-FOKA. De andre ligger hos sundhed.dk og hos Center for stress.
 
Center for Stress er en konsulent- og undervisningsorganisation bestående af ligestillede og selvstændige partnere, der sammen og hver for sig tilbyder inspiration, ”førstehjælp” og efteruddannelse til stat og kommuner, erhvervsliv,faglige organisationerog andre institutioner og arbejdspladser.
 
Der er stor forskel på, om du er travl eller stresset. Og der er stor forskel på, om vi reagerer på oplevelser med stress. To mennesker kan sagtens gå igennem samme travle eller problemfyldte periode, men reagere helt forskelligt.
 
Gør noget ved din stress - før den gør noget ved dig 
 

Stress er et stigende folkesundhedsproblem. Årsagerne og måderne at forebygge på er mange. I Sverige giver en eksplosiv stigning i antallet af langtidssygemeldinger anledning til et program for forbedret sundhed i arbejdslivet.

 

På dette website hos Danmarks Radio kan du læse mere om stress. Stress er andet og mere end at have travlt. Det er en lidelse, som er ved at blive en folkesygdom. Stress kan ramme alle, og er man stresset gennem længere tid, kan stress give alvorlige skader på krop og sjæl.
Tilmelding til nyhedsbrev