APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsulykke/ arbejdsskader

Arbejdsulykker og arbejdsskade

 

Resultaterne her bygger på hospitalsindlæggelser

På baggrund af registrerede indlæggelser er det muligt at danne sig et overblik over, om omfanget af bestemte sygdomme i bestemte brancher ligger over eller under gennemsnittet af danske erhvervsaktive mænd og kvinder.

Arbejdsskadestyrelsen klar til ny arbejdsskadereform. Den 1. januar 2004 trådte den nye arbejdsskadereform i kraft.

Denne At-meddelelse oplyser om anmeldelse af ulykker og forgiftningstilfælde til Arbejdstilsynet.

Opsummering af regler om anmeldelse af arbejdsskader.

En arbejdsskadet har et stort behov for at komme i kontakt med andre der er arbejdsskadede, for på den måde at få løst sine personlige problemer, fx hvordan man omgås familie og venner med sin skade eller erhvervssygdom.

Her på siden kan du downloade 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har været anvendt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er lavet af professionelle rådgivere, der har brugt metoderne i praksis.
Tilmelding til nyhedsbrev