APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Befordring til og fra arbejde

Befordring til og fra arbejde

Om arbejdsskade
 
Der er fastsat regler for, hvornår der kan være tale om en arbejdsskade, hvis der sker noget under befordring til og fra arbejde.
 
Det står beskrevet i Arbejdsskadestyrelsens Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde, nr. 939 af 26. november 2003, som trådte i kraft den 1. januar 2004.
 
I bekendtgørelsen er opregnet en lang række situationer, for eksempel hvis man udfører ærinder for arbejdsgiveren undervejs, hvis man kører med redskaber, hvis man er tilkaldt af arbejdsgiveren i sin fritid eller hvis man er på kursus eller tjenesterejse.
 

Generelt kan man sige, at der kan ske anerkendelse af arbejdsskaden under befordring, hvis tjenesteforholdet til arbejdsgiveren eller hensynet til virksomhedens interesser har indflydelse på befordringen.

 

I nogle tilfælde kan det altså være en vurderingssag, og bekendtgørelsen beskriver også, hvilke forhold, der indgår i vurderingen.

Du kan læse mere om bekendtgørelsen her
Tilmelding til nyhedsbrev