APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdstilsynet går kun ind i sager om

Arbejdstilsynets praksis i sager om arbejdsbetinget stress

 

Arbejdstilsynet går kun ind i sager om stress, hvis problemerne er forårsaget af den enkelte medarbejders arbejdsfunktion. Problemerne vil da være knyttet til arbejdsprocessen, arbejdsmetoderne, de anvendte produkter eller de fysiske rammer, der er for at udføre arbejdet.

Med arbejdsprocessen forstås adskilte faser i forbindelse med udførelse af arbejdet, dvs. hvad der konkret sker hvornår. Med arbejdsmetoder forstås abstrakte redskaber, der benyttes under planlægningen og udførelsen af arbejdet, dvs. hvordan der arbejdes. Med anvendte produkter forstås de fysiske redskaber, der anvendes i arbejdet.

De risikofaktorer, der er nævnt nedenfor, er i de fleste tilfælde forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. I de tilfælde kan Arbejdstilsynet gå ind i sagerne.
 

  • For lave eller for høje krav 
  • Ringe indflydelse på eget arbejde 
  • Ringe kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback  
  • Traumatiske begivenheder i arbejdet, fx vold eller trusler om vold 
  • Arbejde med mennesker 
  •  Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider 
  • Fysiske forhold 

Går Arbejdstilsynet ind i en sag om arbejdsbetinget stress, er målet i første omgang altid at få virksomheden til selv at løse problemerne.
Tilmelding til nyhedsbrev