F√łlg os p√• Facebook

Hvorfor vælge vores netbaseret arbejdsmiljøuddannelse 

Med den netbaseret arbejdsmiljøuddannelsen bliver dit undervisningsforløb tilpasse til din egen virksomhed og dine behov som medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Her finder du vores kursusoversigt, netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

Kurset starter med introduktionsdag
Kurset starter med en introduktionsdag samt en efterfølgende periode på 6 uger, hvor du arbejder via nette på vores e-learning platform. 

 • Resten af uddannelsen gennemfører du via internettet, hvor du skal løse et antal opgaver.
 • Du laver sammen med underviseren en aktivitetsplan og en tidsplan for forløbet.
 • Du skal løse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om din egen arbejdsplads.
 • Uddannelsen må højst strække sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger.

På den netbaseret arbejdsmiljøuddannelsen lærer du/I:
om de opgaver og krav, der stilles til dig som medlemmer af AMO.  Du vil få et bredt kendskab til arbejdsmiljøområdet, så undervisningen skal bl.a. tage følgende emner op:

 • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).
 • AMO’s opgaver og funktion i virksomheden, bl.a. at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og rådgivning af arbejdsgiveren om integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • De ledelses- og samarbejdsstrukturer, som AMO indgår og samarbejder i.
 • AMO's samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører som fx arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
 • AMO's planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
 • AMO's opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.
 • Metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, herunder metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer.
  Disse metoder omfatter bl.a. arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer o.l. til at identificere arbejdsmiljøproblemer, brug af andre indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, fx ulykkesanmeldelser og -registreringer samt diverse målinger og evalueringer, som har sammenhæng med arbejdsmiljøet, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) med inddragelse af sygefravær samt handlemuligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

På dette kursusforløb har du også mulighed for at have en kontakt med vores underviser på vores e-learning platform, samt ligeledes mulighed for i særlige tilfælde at være i kontakt på telefon eller Skype. 

Den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse giver dig en stor fleksibilitet, med hensyn til din tid og sted.

Arbejdsmiljøuddannelsen kan tages som en åben uddannelse eller som et brancherettet forløb til Jeres virksomhed
Uddannelsen kan ligeledes også tilpasses til et virksomhedskursus, hvor kurset så bliver tilpasset Jeres ønsker og behov. 

‚ÄčKontakt os for yderlige informationer.