Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Natarbejde giver ikke hjertekarsygdomme


En ny udredning om nat- og skifteholdsarbejde og hjertekarsygdomme ændrer ikke fortegnelsen over erhvervssygdomme.
Udredningen viste, at der er nogen, men ikke tilstrækkelig dokumentation for en sammenhæng mellem natarbejde og udviklingen af iskæmiske hjertesygdomme, eksempelvis blodprop og forsnævring af hjertets kransåre.
Erhvervssygdomsudvalget drøftede udredningen på et principielt møde tirsdag, og der var enighed om, at udredningen ikke gav anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Udredningen var bestilt af Erhvervssygdomsudvalget og er baseret på en gennemgang af den nuværende medicinske viden om sammenhængen mellem iskæmiske hjertesygdomme og natarbejde.

”Resultaterne af udredningen udelukker ikke helt, at der er en sammenhæng mellem natarbejde og iskæmiske hjertesygdomme. Derfor kan Arbejdsskadestyrelsen fortsat anerkende sager om iskæmiske hjertesygdomme efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Styrelsen kan forelægge en sag for udvalget, hvis der i den konkrete sag er en overvejende sandsynlig sammenhæng mellem natarbejde og udviklingen af hjertesygdom,” forklarer Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.


Læs udredningen:


Relaterede sider: