Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Nat og skifteholdsarbejde


EU har med direktiv 93/104/EF/ 23. november 1993 vedtaget at arbejdsgiveren skal tilbyde helbredsundersøgelse til medarbejdere, der arbejder om natten/på skiftehold.


Helbredsundersøgelsen skal tilbydes medarbejdere, der normalt udfører:
mindst 3 timer af deres arbejde i natperioden (22-05) og som har mindst 300 timers natarbejde på 12 måneder.

Helbredsundersøgelsen skal tilbydes ved ansættelsen og regelmæssigt (ca. hvert 3. år) og er frivillig for den ansatte.


I samme lovtekst beskrives om natarbejdet følgende:

Den normale arbejdstid for natarbejde må ikke overstige 8 timer på arbejdsdøgn i gennemsnit over en periode på 3 måneder.

Ved natarbejde af særlig risikofyldt karakter, jf. arbejdsmiljøloven, må arbejdstiden ikke overstige 8 timer pr. 24 timers periode.
 

EU-direktivet (og det danske folketing) har nu sat fokus på følgende:

 

  • Hviletid på 11 timer for hver 24 timers periode
  • En pause når arbejdsdagen er mere end 6 timer lang
  • Mindst en hviledag om ugen
  • En arbejdsuge på højst 48 timer i gennemsnit, beregnet på grundlag af en referenceperiode på højst 4 måneder
  • 4 ugers betalt ferie
  • Højst 8 timers natarbejde i en 24 timers periode.

 

 

Relaterede sider: