Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Mænd og kvinder bliver syge af forskellige grunde


Mænd og kvinder er sårbare på forskellige områder, når der er knas med det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet. Kvinders risiko for langtidssygefravær stiger, hvis de er utilfredse med ledelsen. For mænd stiger risikoen, når deres job kræver, at de skal skjule følelser. Det gælder fx for politibetjenten. Mænd, som oplever det største følelsesmæssige pres, har over dobbelt så høj risiko for langtidssygefravær i forhold til de mænd, der mindst oplever disse krav i arbejdsmiljøet.Den nye forskning fra Arbejdsmiljøinstituttet afdækker, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der medvirker til at sende folk på langtidssygefravær. Det vil sige fravær på over otte uger.
 

Kvinder reagerer på ledelsen

Utilfredshed med ledelsen kan direkte være årsag til langtidssygefravær hos kvinder.

Kvinder bliver oftere langtidssyge, når de er utilfredse med deres leder. Det kan fx være, når de ikke oplever, at lederen tager det alvorligt, hvis der er utilfredshed i jobbet, eller hvis lederen ikke er god til at løse konflikter.

Kvinders risiko for langtidssygefravær stiger også, hvis de oplever rollekonflikter i jobbet. Det vil sige uklare beskeder om arbejdsopgaver eller upræcise beskrivelser af arbejdsopgaverne og forventningerne til dem. Belønning er også en faktor i det psykiske arbejdsmiljø, der har indflydelse på kvinders risiko for langtidssygefravær. Hvis det kniber med anerkendelse og ros på arbejdspladsen, forhøjes risikoen for sygefravær på over otte uger.
 
Mænds sygefravær forhøjes af følelsesmæssige krav
Høje følelsesmæssige krav øger risikoen for langtidssygefravær hos mænd. Arbejdsmiljøinstituttet skriver:
”Det kan være, når jobbet kræver, at manden skjuler sine følelser, fx når politimanden kommer ud til en bilulykke, eller når lederen skal fyre en medarbejder”.
 
Risiko stiger, jo stærkere presset opleves
Både for mænd og kvinder gælder der den sammenhæng, at jo stærkere de oplever de pågældende faktorer i deres arbejdsmiljø, jo mere stiger risikoen for langtidssygefravær.
Det vil sige, at de kvinder, som er mest udsatte for rollekonflikter, lav belønning og føler sig mest utilfredse med ledelsen har over dobbelt så høj risiko for langtidssygefravær i forhold til dem, som er mindst udsatte for disse faktorer i arbejdsmiljøet. De mænd, som oplever de højeste følelsesmæssige krav, har over dobbelt så høj risiko for langtidssygefravær i forhold til de mænd, der mindst oplever disse krav i arbejdsmiljøet.
 
Kilde: Arbejdsmiljøinstituttet