APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Om st√łj

Støj

 

Lovgivning:
Europæisk lovgivning angiver, at arbejdsgiverne skal tilbyde høreværn til alle ansatte, som udsættes for lydtryk over 80dB(A). Hvis lydtrykket overstiger 85dB(A), skal arbejdsgiveren forsøge at dæmpe støjen ved kilden.
Hvis det ikke er muligt at dæmpe støjen, er arbejdsgiveren ansvarlig for, at ansatte anvender høreværn.
 
Lidt om deciBel (eller dB): 
DeciBel (eller dB)- skalaen bruges over hele verden til at måle lydniveauet. Skalaen bruges til at bestemme, hvor høj intensiteten i lydtrykket er i alle de frekvenser, det menneskelige øre kan opfatte. Samtidig kompenserer skalaen for, at vi ikke kan høre alle frekvenser lige højt. Normalt kan vi bedst høre mellemtoneniveauet - det er i det niveau, de fleste taler.
 
Logaritmisk opbygget:
Decibel-skalaen er opbygget logaritmisk. Det betyder, at hver gang lydenergien (lydeffekten) bliver fordoblet, øges dB-indekset med 3. En fordobling af lydtrykket svarer til 6 dB.

Skalaen er opbygget på den måde, fordi det menneskelige øre opfatter lyden som logaritmen til lydtrykket snarere end som selve lydtrykket. Dog opfatter det menneskelige øre ikke nødvendigvis stigninger på 3 eller 6 dB som en fordobling af lydstyrken.

Ofte skal der mere til - op til 10 dB, før vi opfatter lyden som dobbelt så høj.
 

Vidste du at:

 • 16 % af hele befolkningen over 18 år har problemer med hørelsen, men mange fortæller det ikke til andre.
 • 41 % af de hørehæmmede i job har ikke fortalt deres chef om deres problem.
 • Af alle danskere i den erhvervsaktive alder har 11 % problemer med hørelsen. Mens problemer med synet er ganske acceptabelt og briller også er meget synlige, er hørelsen et mere tabubelagt og overset handicap.
 • 14 % har ikke fortalt deres kollegaer om det.
 • 47 % har oplevet, at deres høreproblem har betydet, at de fik mindre fagligt udbytte af deres uddannelse.
 • 84 % sagde, at de havde svært ved at følge med i undervisningen
 • Belaster man mennesker med et støjniveau på 90 dB(A), vil 11 % udvikle en høreskade i løbet af 10 år!
  Kilde: "Når hørelsen svigter". Socialforskningsinstituttet

 

Følgende tabel viser, hvor lang tids udsættelse for kraftig støj, man kan få på en 8 timers arbejdsdag, før den samlede gennemsnitlige støjbelastning bliver henholdsvis 80 og 85 dB.
 
8 timers arbejde i 80 dB(A) svarer til:
 • 4 timers arbejde i 83 dB(A) + 4 timer uden støj
 • 2 timers arbejde i 86 dB(A) +6 timer uden støj
 • 1 timers arbejde i 89 dB(A) +7 timer uden støj
 • 30 minutters arbejde i 92 dB(A) +
 • 15 minutters arbejde i 95 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 98 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 101 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 104 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 107 dB(A) +
 • 30 sekunders arbejde i 110 dB(A) +

 

8 timers arbejde i 85 dB(A) svarer til:

 • 4 timers arbejde i 88 dB(A) +4 timer uden støj
 • 4 timers arbejde i91 dB(A) +6 timer uden støj
 • 4 timers arbejde i94 dB(A) +7 timer uden støj
 • 30 minutters arbejde i 97 dB(A) +
 • 15 minutters arbejde i 100 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 103 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 106 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 109 dB(A) +
 • 30 minutters arbejde i 112 dB(A) +
 • 30 sekunders arbejde i 115 dB(A) +

Høreværn/ Headset: 
Høreværn skal anvendes i kraftig støj, både for at sikre sig imod høreskade og for at overholde lovgivningen.
Undersøgelser har vist, at hvis man opholder sig i kraftige støjniveauer, reducerer høreværn ikke muligheden for at forstå tale og registrere advarselssignaler.

Hvad er en høreskade? 
Lyd er svingninger i luftens molekyler og bliver i øret omsat til nerveimpulser via bevægelse i trommehinden og ørets knogler.
Impulserne bliver sendt videre til sneglen, hvor væske sættes i bevægelse og hårcellerne i øresneglen påvirkes.
Hvis hårcellerne er beskadiget opfattes impulserne ikke, hvilket medfører et høretab.
Der findes i dag ingen medicinsk eller kirurgisk behandling, der kan genoprette hørelsen.
 
På følgende links kan du finde flere informationer om støj:
http://www.akustiknet.dk/
http://www.at.dk/
 
På følgende links kan du finde informationer om høreværn mm.
http://www.ear-care.dk/
http://www.dotmiljoe.dk/
http://www.rexton.dk/

 




Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev