F√łlg os p√• Facebook

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

for medlemmer af AMO


Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.

Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed (Svarende til 11 timer undervisning uden pauser). Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. 

Ses vi i 2023 i Aarhus eller København?

 

Aarhus den 02. juni 2023:   
Chris MacDonald, Helen Eriksen & Lars Mogensen


København den 08. juni 2023:
Henrik Tingleff, Pia Callesen & B.S. Christiansen

 

København den 09. juni 2023:   

Mikael Kamber, Malene Friis Andersen & Chris MacDonald

 

Som medlem af AMO har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til det enkelte medlem, om man vil tage imod tilbuddet.

 
Undlader du at benytte din mulighed for det ene funktionsår - skal du afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år
Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse på 1 ½ (11 timer) dag kan samles sammen inden for en valgperiode. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed. Det vil sige, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene funktionsår, men til gengæld at afholde 3 dages (22 timer) supplerende uddannelse det næste funktionsår.

 

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at der er givet tilbud om supplerende uddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, eller at der er indgået aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse på 1½ dag.
 

Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.
 

Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.