Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Nye regler om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

 

Den 1. januar 2016 træder nye regler i kraft, som skal styrke rammerne for supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).
 

De nye regler betyder, at AMO i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse.

Virksomhederne skal også sørge for, at AMO bidrager til virksomhedens kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De nye regler vil blive håndhævet på tilsyn, hvor Arbejdstilsynet konstaterer arbejdsmiljøproblemer.


Det er allerede i dag et krav, at arbejdsgiveren i virksomheder med AMO skal sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO vedrørende den supplerende uddannelse.


Reglerne betyder også, at arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.


Der bliver desuden mulighed for, at arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse kan tages samlet inden for en valgperiode. Det betyder, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse (1½ dag) det ene år, men til gengæld afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år.

Arbejdsgiveren skal skriftligt over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, hvis der er indgået en sådan aftale.


Ændringerne af reglerne skyldes, at der er lavet en evaluering af AMO-reglerne, som trådte i kraft i 2010. Evalueringen viste, at regelsættet fungerer godt, men at der også er visse mangler. Særligt er det langt fra alle AMO-medlemmer, der får tilbudt og tager imod tilbuddet om supplerende uddannelse