APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Nye regler om den supplerende uddannelse

Nye regler om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

 

Den 1. januar 2016 trådte nye regler i kraft, som skal styrke rammerne for supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).
 

De nye regler betyder, at AMO i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse.

Virksomhederne skal også sørge for, at AMO bidrager til virksomhedens kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De nye regler vil blive håndhævet på tilsyn, hvor Arbejdstilsynet konstaterer arbejdsmiljøproblemer.


Det er allerede i dag et krav, at arbejdsgiveren i virksomheder med AMO skal sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO vedrørende den supplerende uddannelse.


Reglerne betyder også, at arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.


Undlader du at benytte din mulighed for det ene funktionsår - kan du afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år
Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse på 1 ½ (11 timer) dag kan samles sammen inden for en valgperiode. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed. Det vil sige, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene funktionsår, men til gengæld at afholde 3 dages (22 timer) supplerende uddannelse det næste funktionsår.

Arbejdsgiveren skal skriftligt over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, hvis der er indgået en sådan aftale.


Ændringerne af reglerne skyldes, at der er lavet en evaluering af AMO-reglerne, som trådte i kraft i 2010. Evalueringen viste, at regelsættet fungerer godt, men at der også er visse mangler. Særligt er det langt fra alle AMO-medlemmer, der får tilbudt og tager imod tilbuddet om supplerende uddannelse




Tilmelding til nyhedsbrev