APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Husk din lovpligtige supplerende arbejdsmilj√łuddannelse
Husk din supplerende arbejdsmiljøuddannelse som medlem af arbejdsmiljøorganisationen

 

Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (i daglig tale omtales som AMO).

De valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere i AMO, der har gennemført den obligatoriske uddannelse på enten tre dage eller som netbaseret arbejdsmiljøuddannelse, skal have tilbud om og har ret til supplerende uddannelse, svarende til to dage i det første funktions år (det første år de er valgt/udpeget).
 
Vi anbefaler, at man deltager begge dage
Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt, inden for de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet. De to dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden, også i tilfælde af, at de to dage er opdelt på enkelte dage.

Hver af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmer af AMO tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse.  

Undlader du at benytte din mulighed for det ene funktionsår - skal du afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år
Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse på 1 ½ dag kan samles sammen inden for en valgperiode. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed. Det vil sige, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene funktionsår, men til gengæld at afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste funktionsår.

 

 

Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktions år. Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for virksomhedens behov i forhold til de arbejdsmiljøarbejdsopgaver, der skal udføres. Der kan fx tages udgangspunkt i de særlige fokusområder, der er vedtaget på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Almindelig mødevirksomhed i AMO vil ikke kunne gøre det ud for supplerende uddannelse.

Arbejdsgiveren skal drøfte med medlemmerne af AMO, hvilke kurser der kan være nyttige for arbejdet. Hvis der opstår uenighed, afgør arbejdsgiveren, hvad tilbuddet skal indeholde inden for de rammer, som reglerne fastlægger. Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde de supplerende uddannelser.

Udnytter arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederrepræsentanten ikke deres ret til uddannelse i det pågældende år, bortfalder den.

Det er arbejdsgiveren, der afholder udgifter til uddannelsen og godtgør tab af indtægt, som følge af deltagelsen.
Virksomheden kan også vælge selv at stå for uddannelsen, når kompetencerne er til stede internt i virksomheden, fx hvis kursusafholdelse er en del af virksomhedens forretning.

 

Kompetenceudviklingsplan 
Arbejdsgiveren skal hvert år sikre, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (I daglig tale omtales som AMO).
AMO har i den forbindelse opgaven med at rådgive arbejdsgiveren om denne plan. Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO, eller én for hvert medlem.

Planen skal sikre løbende målrettet opdatering af viden og styrkelse af kompetencer hos medlemmer af AMO med udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljø- behov.

Drøftelse af planen kan fx ske på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det skal fremgå af kompetenceudviklingsplanen, hvilken supplerende uddannelse, der tilbydes. Tilmelding til nyhedsbrev