APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Lovgivning og regler

Lovgivning og regler i forhold til arbejdsmiljøloven

 

Hvad er lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse? 

§ 9-uddannelserne skiftede den 1. juli 1999 officielt navn "Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse". Sikkerhedsgruppens Arbejdsmiljøuddannelse er den lovpligtige uddannelse, som medlemmer af en sikkerhedsgruppe, dvs. arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter, skal gennemgå for at kunne virke i sikkerhedsorganisationen.

Lovgivning og regler
Nyttige oplysninger om de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser!

Reglerne for, hvornår og hvordan virksomhederne skal organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet er, sammen med reglerne for uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer, temmelig omfattende.

Du kan her se de vigtigste regler for organisering af sikkerheds og sundhedsarbejdet, samt reglerne for uddannelse af sikkerhedsgruppens medlemmer – det vil sige sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere.

Hvor findes reglerne?
Reglerne for, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal organiseres i virksomhederne, findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. 575 af 21. juni 2001. Bekendtgørelsens tekst er endvidere omsat i mere brugervenlig form i Arbejdstilsynets anvisning nr. 6.1.0.4. af april 1999. Se arbejdstilsynets hjemmeside: www.arbejdstilsynet.dk.

Reglerne vedrørende de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser fremgår af arbejdsmiljølovens § 9, stk. 3.

De nærmere bestemmelser om de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser fremgår af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, nr. 457 af 14. juni 1999. Vejledning F.2.1, af marts 2000, giver information om selve uddannelsen.

Hvilke virksomheder skal oprette en sikkerhedsorganisation?
Alle private og offentlige virksomheder skal, uanset branche, organisere sikkerhedsarbejdet, når der i virksomheden beskæftiges 10 ansatte og derover.

Virksomheder med under 10 ansatte skal dog fortsat organisere sikkerhedsarbejdet, når virksomheden har 5 eller flere beskæftiget på samme arbejdssted og arbejdet foregår i en periode af en vis varighed.

Alle ansatte, herunder deltidsansatte, bortset fra virksomhedsledere og arbejdsledere, skal medregnes, når virksomheden skal gøre op, om der skal etableres en sikkerhedsorganisation, og i givet fald hvor stor denne skal være.

Frister for tilmelding og gennemførelse
Sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere skal senest 4 uger efter, at pågældende er indtrådt i en sikkerhedsgruppe, tilmeldes et arbejdsmiljøkursus blandt de første kurser, der holdes i området.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være afsluttet senest 3 måneder efter, at deltageren er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen.

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev