APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Forebyggelsesprincipper

Forebyggelsesprincipper

 
Når man forebygger skal man se på helheder. Det er vigtigt at se på summen af de påvirkninger, der er i arbejdssituationen. Det være sig såvel fysiske som psykiske påvirkninger.
Det er vigtigt, at være opmærksom på, om løsning af èt problem giver problemer andre steder.
 
  • Læs her om Risikoanalyse
  • Læs her om hvor kan det især gå galt
  • Læs mere om nærved- ulykker
  • Læs mere om forebyggelsesprincipper
 

1989 er der i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, bilag 3, opstillet ni principper for forebyggelse. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet skal ske under hensyntagen til disse forebyggelsesprincipper.
Tilmelding til nyhedsbrev