F√łlg os p√• Facebook

Regler om døgnvagt (24 timers vagter)

 

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Inden for hver periode på syv døgn skal de ansatte desuden have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.
 

Arbejder du på døgnvagt, er et krav, at hver enkelt aftale skal godkendes af Arbejdstilsynet.

Ifølge bekendtgørelsen betragtes rådighedstjeneste på arbejdsstedet ikke som hvileperiode eller fridøgn, men bekendtgørelsen indeholder en række undtagelsesmuligheder, hvor reglerne om hvileperiode og fridøgn kan fraviges. Arbejdsgiveren og de relevante fagforeninger kan således aftale en fravigelse af reglerne, men det er et krav, at hver enkelt aftale skal godkendes af Arbejdstilsynet.
 

Rigtig mange I den pædagogiske verden arbejder 2 eller 3 døgnvagter i træk, det må man ikke.

Efter hver døgnvagt, skal medarbejderen have 22 timers hvile. Pas på med mere end 2 døgnvagter om ugen, for pludselig er i på kant med EU's arbejdstidsdirektiv om den maksimale arbejdstid om ugen, som er 48 timer fordelt på en 4 måneders periode.

Overtrædelse af bestemmelserne om hviletid og fridøgn kan straffes med bøde. I særlige situationer kan straffen være fængsel.