F√łlg os p√• Facebook

Udenadslære gavner ikke forståelsen

 
Kinesiske studerende overhaler vestlige studerende, når det gælder paratviden. Alligevel er deres samlede forståelse af pensum ikke bedre, viser ny undersøgelse.
Har du klæbehjerne, og kan du uden problemer lire kongerækken, 17-tabellen eller grundstofferne i det periodiske system af, har du formentlig nemt ved at klare dig i en videnstest. Modtager du, som kinesiske studerende, undervisning, der fokuserer på udenadslære, er du ligeledes godt hjulpet på vej, når det gælder kvalifikationerne indenfor faktuel viden.

Men skal du udstyres med en bred, faglig forståelse, kan din faktaviden ikke stå alene. Det konkluderer en amerikansk undersøgelse, der har sammenlignet indlæringsmetoder og videns- og forståelsesniveau blandt kinesiske og amerikanske universitetsstuderende. Undersøgelsen, der er publiceret af tidsskriftet ”Science”, er udført ved Ohio State University i USA.
 
Viden kan ikke stå alene
Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forsker i indlæring, Hans Henrik Knoop, nikker genkendende til undersøgelsens hovedkonklusion. Han fortæller, at et vist vidensniveau er nødvendigt i tilegnelsen af fagligt overblik:
”Det er vigtigt at have et vist minimum af viden samt evnen til at kunne anvende denne kreativt. Ellers opnår man ikke den samlede forståelse.”

At viden skal kunne omsættes i praksis for at sætte sig fast, skyldes ifølge Hans Henrik Knoop, at indlæringssituationen i dag er anderledes end for blot få år siden.
 
Krav om boglig og social intelligens
Hans Henrik Knoop fortæller, at den nye indlæringssituation blandt andet kommer til udtryk i de nye medier, og i den adgang til information:
”I dag har vi adgang til en masse viden på internettet, så øvelsen handler nu i høj grad om at kunne vurdere sine informationskilder kritisk,” lyder det fra Hans Henrik Knoop. ”Det er på den måde blevet mere afgørende om man som studerende er i stand til at kombinere akademiske evner med sociale og personlige kompetencer.”

Hans Henrik Knoop forklarer, at det i et komplekst videnssamfund er nødvendigt for borgerne at kunne sortere i de mange oplysninger. De sociale kompetencer har på den måde stor betydning for ens faglige succes:
”Det er uhyre vigtigt at man kan kommunikere med andre og på den måde få sin viden til at give mening,” lyder det fra lektoren.