F√łlg os p√• Facebook

Afsked af tjenestemand

Kommunen skal - som førsteprioritet - forsøge at omplacere tjenestemanden til en anden passende stilling i kommunen.

 • Begrebet passende stilling vurderes meget bredt
 • Minimum samme løn skal bevares
 • Ønsker tjenestemanden ikke at modtage en anvist passende stilling, kan han afskediges med tre måneders varsel, og med opsat pension
  Opsat pension betyder, at den optjente pension "indefryses", og kommer til udbetaling fra udgangen af den måned, hvor tjenestemanden forlader arbejdsmarkedet (efterløn, folkepension, førtidspension).

Hvis anden passende stilling ikke kan anvises, kan kommunen afskede tjenestemanden med tre måneders varsel. Tjenestemanden har da ret til

 • op til tre års rådighedsløn, herefter udbetales den optjente pension.
  Rådigheddslønnen kan maksimum oppebæres indtil udgangen af den måned, hvor tjenestemanden opnår den alder, hvor tjenestemanden efter overenskomsten skulle afskediges.

  Pensionsår optjenes fra udgangen af den måned, hvor tjenestemanden er fyldt 25 år, den maksimale peension opnås ved 37 pensionsår.
  Hvis tjenestemanden er ansat efter det fyldte 25 år, er ansættelsesår = pensionsår.
 •  

Tillidsmandsbeskyttelse

Efter langt de fleste overenskomster får tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på en arbejdsplads en særlig beskyttelse mod at blive afskediget. En tillidsmand/ sikkerhedsrepræsentant kan kun afskediges, hvis der er en særlig saglig grund til det. Det kan fx være betydelig arbejdsmangel eller alvorligt alkoholmisbrug. Tillidsrepræsentanten/ sikkerhedsrpeæsentanten  har bl.a. længere opsigelsesvarsler og mulighed for erstatninger.

 

Massefyringer læs mere i loven om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Ved såkaldte massefyringer, dvs. afskedigelser af større omfang, gælder der særlige regler om forhandling og varsling. Der er tale om massefyringer, når arbejdsgiveren inden for 30 dage vil afskedige: 

 • mindst 10 ansatte i virksomheder med over 20 og under 100 medarbejdere
 • mindst 10 pct. af de ansatte i virksomheder med mellem 100 og 300 medarbejdere
 • mindst 30 ansatte i virksomheder med over 300 medarbejdere.

Reglerne for afskedigelser af større omfang omfatter ikke medarbejdere i tidsbegrænsede job eller medarbejdere, der er ansat til en bestemt opgave.