F√łlg os p√• Facebook

Ferieloven

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie i løbet af et ferieår fra 1. maj til 30. april. Det er virksomheden, som fastsætter, hvornår medarbejdere skal holde ferie.
 

25 dages ferie pr. år

Medarbejdere optjener 25 dages betalt ferie, hvis de er ansat et helt år. Det svarer til 2,08 feriedag for hver måneds beskæftigelse. Det gælder, uanset om medarbejderen arbejder på fuldtid eller deltid.
 

Af de 25 dage er 15 dage hovedferie (3 uger), og de resterende 10 dage er restferie.
Medarbejderen har ret til at holde 15 dages (3 uger) samlet ferie i perioden fra 1. maj til 30. september (hovedferien).

Ferie holdes med 5 dage om ugen, således at arbejdsfrie dage og vagtdage i turnus indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Ferien holdes i øvrigt på samme måde, som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt.

 

Afholdelse af ferie
Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september. De øvrige feriedage kaldes restferie, og de kan placeres i hele ferieåret. Du skal sammen med din arbejdsgiver forhandle dig frem til, hvornår du skal holde ferie.

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes.

Hvis I ikke kan blive enige om ferien er det i sidste ende arbejdsgiveren der bestemmer
Det er i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Kan I ikke blive enige om, hvornår du skal holde ferie, skal din arbejdsgiver varsle din ferie. Hovedferien skal varsles med tre måneder, og restferien skal varsles med en måned.     
Det kræver, at arbejdsgiveren varsler dig i god tid:   


Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage, overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsdage herfor, eller hvis lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie
 

Påbegyndelse og afslutning af ferie
Hvis en lønmodtager normalt arbejder mandag til fredag, begynder ferien mandag morgen og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør. Med andre ord er det  den enkelte lønmodtagers normale arbejdstid, som er afgørende for, hvornår en ferie er påbegyndt og afsluttet. 


De øvrige feriedage skal så vidt muligt holdes i sammenhæng, men kan også holdes som enkelte dage. Disse feriedage kan du placere når som helst i ferieåret (1. maj til 30. april).

Når først ferien er aftalt eller varslet, ligger den fast og kan som udgangspunkt ikke ændres igen. Hverken af jer eller medarbejderen. I kan kun ændre medarbejderens ferie i helt ekstraordinære driftsmæssige situationer.

Hvad hvis du har skolesøgende børn
Ferie aftales som udgangspunkt mellem dig og din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver skal i den forbindelse tage hensyn til dine ønsker, og særligt tage hensyn til ønsker om ferie i skoleferien, hvis du har skolesøgende børn.

Sygdom og ferie
Hvis en lønmodtager er syg, når ferien påbegyndes, er lønmodtageren ikke forpligtet at afholde den. Sygemelding sker efter de i virksomheden gældende regler. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at sygemeldingen når frem i tide, og at man får dokumentation herfor eksempelvis via fax eller e-mail. Lønmodtageren har ret til erstatningsferie for alle sygedagene. Når lønmodtageren bliver