F√łlg os p√• Facebook

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2023


Vil du inspireres...

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse om dit arbejdsliv - med skæv humor og ny viden.

Vi tilbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse fordelt på på 3 temadage i  henholdsvis København og Aarhus i juni 2023. Kurserne lever op til kravene om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og MED-organisationer, samt for alle som arbejder med arbejdsmiljø og har interesse i arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde. 

 

Hvis der tilmeldes 4 personer - deltager den 5 person gratis på kurset, klik her

 

Riv en eller to dage ud af kalenderen og få en oplevelse ud over det sædvanlige i selskab: 

 

Aarhus den 02. juni 2023:   
Chris MacDonald, Helen Eriksen & Jens Arentzen


København den 08. juni 2023:
Henrik Tingleff, Pia Callesen & Rane Willerslev

 

København den 09. juni 2023:   

Mikael Kamber, Malene Friis Andersen & Chris MacDonald


Tilmeldes 4 personer  - deltager den 5 person gratis. Vi glæder os til at byde dig velkommen!
På en sjov og humoristisk måde får du indblik og konkrete værktøjer til at løfte energien i din hverdag. Ved aktiv brug af humor og kommunikation inspireres du til at øge trivslen og energien på din arbejdsplads.

Hvordan er det reglerne er for ekstra uddannelse til medlemmer af AMO. 
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal tage en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Derefter er der tilbud om to dages supplerende uddannelse samt en årlig efteruddannelse på 1½ dag. Vi tilbyder arbejdsmiljøkurser af 1½ - 2 dags varighed. Kurserne lever op til kravene om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.  

Undlader du at benytte din mulighed for det ene funktionsår - kan du afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år
Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse på 1 ½ (11 timer) dag kan samles sammen inden for en valgperiode. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed. Det vil sige, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene funktionsår, men til gengæld at afholde 3 dages (22 timer) supplerende uddannelse det næste funktionsår.