F√łlg os p√• Facebook

Hver tredje får sms- beskeder fra jobbet uden for arbejdstiden


Sms er blevet en udbredt kommunikationsform på danske arbejdspladser - både i og uden for arbejdstiden. Mange modtager sms-beskeder fra kolleger og chefer, før de møder, efter de er gået hjem, i ferier og på fridage. Helt i orden, mener nogle, mens andre finder det helt uacceptabelt.
 
  • Altid opdateret
  • Risiko for stress
  • Flere mænd end kvinder
Sms'en er flyttet ind på de danske arbejdspladser. Den bruges flittigt til korte beskeder både blandt kolleger og mellem chef og medarbejdere.
 
En rundspørge, som Magasinet Arbejdsmiljø har foretaget i samarbejde med Wiinblad & Partners Research, viser, at 40 pct. af medarbejderne på danske arbejdspladser dagligt, ugentligt eller månedligt modtager sms-beskeder med arbejdsrelateret indhold fra en kollega. Knap 14 pct. modtager sms-beskeder lige så ofte fra chefen.
 
Og de medarbejdere og ledere, der bruger sms, sender på alle mulige tidspunkter af døgnet. Ud af de 40 pct., der får arbejdsrelaterede sms-beskeder fra kolleger, angiver 32 pct., at de modtager sms'er i ferier, og 48 pct., at de modtager sms'er på fridage. Og mange flere får sms'er både før, de er mødt på arbejde, og efter de er gået hjem.
 

Gitte Stald, medieforsker ved IT-Universitetet, er ikke overrasket. Ifølge hende er brugen af sms-beskeder på arbejdspladsen stigende, og mobiltelefonen er blevet integreret i vores arbejdsliv og privatliv.

- Vi har vænnet os til at være hurtigt opdaterede. Vi bruger sms'erne til at være informerede og til at organisere og mikrokoordinere på arbejdspladsen, siger Gitte Stald.
 
82 pct. af befolkningen har en mobiltelefon, og ifølge Gitte Stald har samfundet og arbejdsgiverne vænnet sig til, at alle er til at få fat i døgnet rundt.
 
- Mange arbejdspladser er dybt afhængige af, at folk har mobil og kan træffes. Det er efterhånden svært at forestille sig en arbejdsplads, der ikke har nytte af mobiltelefoner, siger Gitte Stald og tilføjer:
- I virkeligheden synes jeg ikke, at 40 pct. er meget højt, når man tænker på, at en meget stor andel af befolkningen bruger mobilen hele tiden. Men selvfølgelig er der nogle erhverv, der er mere oplagte end andre, siger Gitte Stald.
 

Altid opdateret

At folk får arbejdsrelaterede sms'er i deres ferier og på fridage, kommer heller ikke bag på medieforsker Gitte Stald.

- Det er jo ikke specielt for mobilen. Det startede, da det blev muligt at tjekke sin arbejdsmail. Men det er accelereret med mobilen, som du jo har på dig altid - ligegyldigt hvor du er.

Gitte Stald mener, at vores grænser for, hvornår man gør hvad, også har flyttet sig noget. Mange steder er det i orden at sende en mail eller en sms på alle tidspunkter af døgnet.

- Vores normer har udviklet sig de sidste 10-12 år, hvor vi har integreret mobilen. Vi vænner os til, at kolleger og chefen kan ringe og sms'e også i fritiden. Vi forventer det måske ligefrem, fordi grænserne mellem privatliv og arbejdsliv er mere flydende, end de var tidligere. Og samtidig flytter vores accept af det sig også. Det kan godt være, at vi indimellem bliver irriteret, men grænserne flytter sig, siger Gitte Stald.

Og det stemmer helt overens med rundspørgens resultater. Lidt over halvdelen af alle de adspurgte siger, at det er i orden at sende og modtage sms. 28 pct. siger oven i købet, at det er i orden i fritiden, og 14 pct. siger, det er i orden i ferier. 29 pct. mener, det kun er i orden i nødstilfælde, og kun 11 pct. mener, at det ikke er i orden uanset hvad (se boks til venstre).

- En meget stor del af folks sociale liv og identitet ligger i deres arbejdsliv. Man har ikke fuldstændig vandtætte skodder mellem privatliv og arbejdsliv, fordi man lægger så meget af sit liv i sit arbejde. Men det er jo også et dilemma, fordi vi har nogle rettigheder i forhold til arbejdstid, og fagforeningerne har i årevis kæmpet for ordnede forhold omkring arbejde, siger Gitte Stald.
 

Risiko for stress

Men selvom knap 30 pct. ifølge rundspørgen ikke har noget imod at blive forstyrret af sms fra arbejdspladsen i deres fritid, løfter HK alligevel pegefingeren. Arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen sætter alvorligt spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at sende sms'er uden for arbejdstid.

- Det er vigtigt, at man overvejer nødvendigheden af det. Vi har noget imod, at man helt automatisk bliver draget ind i noget, som er fuldstændig unødvendigt, og som præger den tilværelse, man i øvrigt har. Og når man har ferie, skal man holde ferie. Man skal ikke påvirke arbejdspladsen eller lade sig påvirke af arbejdspladsen, for det kan man bruge resten af året på, siger Svend-Erik Hermansen.
 

Han advarer mod, at folk arbejder hele tiden. Man slapper aldrig af, og man risikerer, at arbejdet "kører én ned", som Svend-Erik Hermansen siger. Og det fører til, at folk stresser og sygemelder sig.

- Et godt liv er at have både et arbejdsliv, familieliv, fritidsliv og samfundsliv. Hvis man ikke sørger for at tage hensyn til disse liv, kan man ikke have et ordentligt liv. Men det er jo ikke det samme som at tage afstand fra to sms'er om dagen, men man skal tænke sig om. Jeg opfatter sms'en som endnu et teknisk hjælpemiddel ligesom telefonen. Og vi skal sørge for at styre det selv og spørge, om det er nødvendigt at have mobilen tændt hele tiden.
 

Flere mænd end kvinder

Mænd er generelt mere positive over for brug af sms end kvinder. 41 pct. af de adspurgte mænd mener, at det er i orden at kommunikere via sms i arbejdstiden mod 29,5 pct. af kvinderne. 31 pct. af mændene mod 25 pct. af kvinderne har ikke noget imod at få en sms i fritiden, og dobbelt så mange mænd (18,4 pct.) som kvinder (9,2 pct.) angiver, at det er i orden at modtage sms'er med arbejdsrelateret indhold også i ferier. Undersøgelsen, som Magasinet Arbejdsmiljø har foretaget, viser desuden, at der er markant flere mænd (33 pct.) end kvinder (24 pct.), der dagligt eller ugentligt modtager arbejdsrelaterede sms'er på jobbet fra deres kolleger.

Og det er ikke kun de unge, som kaster sig over mobiltelefonens tastatur. De mest ihærdige sms-brugere er mellem 30 og 49 år. Eksempelvis sender 18,7 pct. af de 18-29-årige sms'er til kolleger eller chefer dagligt eller ugentligt, 21,7 pct. af de 40-49-årige, mens det gælder 14,5 pct. af de 50-59-årige.
 

Der bliver sendt flere arbejdsrelaterede sms'er i det private end det offentlige

25 pct. af de offentligt ansatte angiver, at de dagligt eller ugentligt modtager sms-beskeder fra en kollega, hvor tallet for privatansatte er 31,5 pct. Og langt flere privatansatte har ikke noget imod at blive forstyrret af arbejdspladsen via sms i ferier. Til gengæld er der stort set ingen forskel på, hvor mange privat- og offentligt ansatte som i det hele taget er imod, at man bruger sms som kommunikationsform i arbejdstiden.
Relaterede sider: