F√łlg os p√• Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Copyright og ophavsret

 

APROPOS kommunikation ApS  skal kontaktes og give tilladelse, hvis internetbrugeren anvender produktet i officielle eller kommercielle sammenhænge.

 

APROPOS kommunikation ApS har den fulde ret over APROPOS kommunikations hjemmeside(r), det gælder såvel de grafiske, de programmelle som de indholdsmæssige dele af hjemmesiderne siouddannelse.dk, apro-kom.dk, aprokom.dk og foerstehjaelp.dk.
Ved anvendelse af udpluk helt eller delvist gælder de eksisterende love og regler om copyright og ophavsret.

 

Desuden tager APROPOS kommunikation ApS forbehold over for ændringer, fejl og mangler i hjemmesidens indhold.

Du er velkommen til at lave links til vore sider, men mangfoldiggørelse, modifikation, eller distribution af indholdet er ulovligt for andre end copyrightindehaverne. Det er tilladt at kopiere og udskrive dokumenterne på dette websted under følgende forudsætninger:

Dokumenterne må kun anvendes til ikke-kommercielle formål. 
Enhver hel eller delvis kopi skal inkludere henvisning til www.amo-uddannelse.dk,  www.aprokom.dkwww.apro-kom.dkwww.foerstehjaelp.dk eller www.foerste-hjaelp.dk.
Det er ikke tilladt at anvende billeder, tegninger, tekst på nogen anden webside eller i kommercielle eller ikke-kommercielle medier.

Tekst, billeder, grafik, og programmering er APROPOS kommunikations ApS ejendom. 
Citater fra teksten på websiden skal have en klar kildeangivelse til APROPOS kommunikations hjemmeside: l www.amo-uddannelse.dk,  www.aprokom.dkwww.apro-kom.dkwww.foerstehjaelp.dk eller www.foerste-hjaelp.dk

APROPOS kommunikation ApS og enhver anden ophavsret indehaver forbeholder sig ret til at trække tilladelsen tilbage på ethvert tidspunkt, og videre brug skal ophøre omgående efter skriftlig anmodning fra APROPOS kommunikationApS  eller en af ophavsret indehaverne.


Læs her om lov om ophavsret