F√łlg os p√• Facebook

Den engagerede leder


Der foregår både i indland en debat om begreberne lederpersonlighed, lederpersonlighedsudvikling og magt. Det at være en engageret leder vurderes af mange at blive af stor betydning. Dette forhold og denne rolle er bl.a. nærmere blevet belyst i en dansk bog "Den engagerede leder af Stig Kjerulf og Markus Bjørn Kraft.
 
Her anføres det, at ledelse består ikke kun at få arbejdet udført gennem andre, men også at få skabt et godt miljø, hvor medarbejderne kan udvikle sig. Ligeledes skal der fokuseres på at kunne tiltrække unge samt fastholde ældre medarbejdere. Virksomheden skal således "leve op til" ansøgerens forventninger og krav.
 
Toplederne vurderes til at være på vej hen imod en trænerrolle og skal kunne coatche sine medarbejdere. Lederen og ikke mindst dennes personlighed får stigende betydning.
 
Dette stiller krav til en engageret menneske med høj følelsesmæssig kompetence, en veludviklet positiv identitet og en stor faglighed.
 

Der er fire områder der særligt karakteriser den engagerede leders kompetence. Det drejer sig om evner for:

  • Coaching
  • Kommunikation og feedback
  • At bygge excellente team
  • At skabe resultaterRelaterede sider: