F√łlg os p√• Facebook

Coaching


Coaching har sit udspring i elitesportens verden. Man kan sammenligne en coach med en kusk, og det er ikke en tilfældig sammenligning, for det er faktisk ordets oprindelige betydning: Kusk.
 
At kuske består i at få sine heste til at løbe i den rette rytme. At trække på samme hammel, siger vi. Den betydning af ordet stammer naturligvis fra dengang, man agede med heste. En coach er oprindeligt en diligence med fire heste forspændt. Et forspand. Et firspand. Måske er ordet i virkeligheden opstået i Ungarn, hvor en coach i sin tid var den vogn, man kørte studenterne i, når de havde fået deres eksamen.
 
En coach er således både indpisker og støttepædagog. Han siger sin mening! En spade er en spade. Men det har altid et bestemt formål, nemlig at få spillet til at fungere bedre.
 
Coaching består derfor i at presse en person eller et hold ved at pege i en bestemt retning for at få personen eller holdet til at bevæge sig. Den vej! At pege er i sig selv ingen kunst. Det kan enhver. Kunsten består i at få de mennesker, det drejer sig om, til at se i den retning, hvori man peger og bevæge sig – af sig selv.
 
Når det lykkes, udvikler holdet sig til et team, som er andet og mere end en gruppe. Medlemmer af et team føler, tænker og handler som en enhed. De slås for at vinde – på holdets vegne. Det er dét, vi kalder teamwork. Teamwork kræver en speciel form for ledelse. Det er coaching.
 

I sportens verden er vindermotivet vigtigt, og her er målet tydeligt. Der er mål!

I erhvervslivet spiller vindermotivet også en væsentlig rolle, men her er spillet andet og mere end et spil. Det kan ofte være svært at se, hvornår der er mål. I den offentlige sektor er det endnu vanskeligere. Her drejer det sig ikke om at vinde i bogstavelig forstand. Her er der andre hensyn, der skal tages. Det betyder, at coachingmodellen skal tilpasses. Det er klart!
 
Coaching er tæt-på-ledelse, det er walking-around-management, men en coach skal også holde en vis distance til sit hold. Ofte er det coachens opgave at finde de personer, der skal rykkes op på eliteholdet. I den forbindelse skal coachen også optræde som en slags talentspejder.
 
Det er gammel vin på nye flasker, siger vi, når noget kendt præsenteres i ny indpakning. Indholdet kender vi, men etiketten er ny. Det gælder de fleste ledelsesteorier, det er gammel vin. Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at teorierne ikke kan bruges igen og igen. Gamle teorier har det faktisk ofte som god vin: kvaliteten bliver bedre med årene.
 
Når dagen går på hæld vil det vise sig, om anstrengelserne har båret frugt. Hvis kusken har været god, kan hestene selv finde hjem. Det er coaching.
 
I dag ville vi være mere tilbøjelige til at sige, at den coachende ledelsesstil er en proces, der gennemføres i et tillidsfuldt og konstruktivt miljø, med sigte på at lukke op for et andet menneskes potentiale til at forbedre sin egen situation og maksimere sine præstationer.
 
Coachen skal ikke fremkomme med løsningsforslag, men i stedet sætte den coachede i stand til selv at finde muligheder og vælge mellem løsningsmulighederne.
 
I de sidste par årtier er coaching-begrebet blevet anerkendt, også i erhvervslivet, og coaching anvendes i stadig større udstrækning i mange organisationer.
 

Coaching som lederstil
Coaching som ledelsesstil lægger op til stor involvering og stort ansvar til den enkelte medarbejder eller gruppe.
I virksomheder, hvor der arbejdes med selvstyrende grupper/teams, er coaching en meget velegnet ledelsesstil.

Som leder kan du coache en medarbejder, en gruppe eller dine kolleger - læs mere under Selvstyrende grupper.
 

Coachen er den katalysator, som igangsætter og understøtter processen uden at gå direkte ind i den.
Alle beslutninger og praktiske handlinger foretages af den coachede selv. Coachen hjælper udelukkende ved at stille afklarende spørgsmål og opmuntre til at sætte nogle ambitiøse mål for en opgaves løsning.
Relaterede sider: